728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

  Η Μαρία Σαρίδη εντείνει τις προσπάθειες της για την απορρόφηση πόρων- Μέσω ΕΣΠΑ η αναβάθμιση των δύο Νοσοκομείων στην Αργολίδα

   
  Η αρχή έγινε με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνεχίσθηκε με προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 .Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας μέσα από την διαδικασία του ΕΣΠΑ κέρδισε μέσα σε λίγα χρόνια  4 εκατομμύρια ευρώ περίπου και μαζί με αυτά την αναβάθμιση των υπηρεσιών του στους πολίτες και την ανάκτηση της αξιοπιστίας του. Η νέα Διοικήτρια Μαρία Σαρίδη  που θεωρείται στέλεχος υψηλών προδιαγραφών με αποτελεσματικότητα και παραγωγή έργου δίνει το στίγμα για την πορεία που ακολουθεί και τον στρατηγικό σχεδιασμό της δηλώνοντας ότι :   
  «ήδη επεξεργαζόμαστε και ωριμάζουμε δράσεις που θα μπορέσουν να ενταχθούν στην ερχόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σκοπός μου, ως Διοικήτρια, είναι η συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς (υποδομές, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό) και προς αυτό κινούμαστε ήδη, δουλεύοντας άοκνα και αθόρυβα με επαγγελματισμό και ενσυναίσθηση  στην υπηρεσία του πολίτη και του επισκέπτη της Αργολίδας¨» Στη συνέχεια έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το πρέπει να κάνει και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί δηλώνει :
  «Το ΕΣΠΑ θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα νοσοκομεία και  τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια ανάπτυξης τους. Ο τακτικός προϋπολογισμός ενός νοσοκομείου δεν επιτρέπει σημαντικές δαπάνες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους και συνεπώς περιορισμένες δυνατότητες. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση εντείνει τις προσπάθειές της για την μέγιστη δυνατή απορρόφηση πόρων προερχόμενων από το ΕΣΠΑ.»
  Πορεία 
  Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η καταγραφή της διαδρομής που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας μέσα από την ματιά της διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας Μαρίας Σαρίδη που θα αναφέρει ότι 
  « Το νοσοκομείο έχει αρχίσει να αντλεί κοινοτικές χρηματοδοτήσεις από την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 αξιοποιώντας τον σημερινό Υποδιευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Κουκουφιλίππου Ιωάννη, επιτυγχάνοντας ένταξη έργων προϋπολογισμού 1.550.000 ευρώ για την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μετά από πολλά έτη, αλλά και τον πλήρη εξοπλισμό του ψυχιατρικού τμήματος που ήδη λειτουργεί.
  Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 το νοσοκομείο απορρόφησε 1.700.000 ευρώ περίπου για την ανανέωση και την προσθήκη νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κατά τον ίδιο τρόπο, επιτυγχάνοντας έτσι να εκσυγχρονίσει το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η νοσηλευτική μονάδα Άργους έχει επιτύχει την ανανέωση του μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού της και σκοπός της είναι από εδώ και εμπρός η διαρκής ανανέωσή του και εμπλουτισμός με νέα τεχνολογία. Στη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο επιτεύχθηκε  ταυτόχρονα η ανανέωση κρίσιμων μηχανημάτων της ΝΜ Ναυπλίου (9 συστήματα- μηχανήματα) που λειτουργούσαν πλέον της εικοσαετίας. Το σύνολο της διαχείρισης του έργου είχε η ΝΜ Άργους λόγω της μεγάλης εμπειρίας των στελεχών της σε έργα ΕΣΠΑ.
  Στην ίδια – τρέχουσα- προγραμματική περίοδο η ΝΜ Άργους υλοποιεί πράξη προϋπολογισμού 740.000 ευρώ για ιατροτεχνολογικό αλλά και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αξιολόγησης.
  Είναι κατανοητό ότι όλη αυτή η ανανέωση του εξοπλισμού αποβλέπει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν τα δύο νοσοκομεία μας και έχει ως αποδέκτη τον κάτοικο αλλά και τον επισκέπτη της Αργολίδας. Η προσπάθεια αυτή της Διοίκησης θα συνεχιστεί και στο μέλλον.»
  Χρηματοδοτήσεις
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   3.462.000,00   euro
  Το έργο άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ- Κατηγορία Ενέργειας 1), καθώς και επιδεικτικής δράσης αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειών (ΑΠΕ – Κατηγορία Ενέργειας 2)».
  Τα Νοσοκομεία αποτελούν γενικά έναν από τους πλέον ενεργοβόρους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθότι έχουν καθημερινά, υψηλές ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται ή διαβιούν σε αυτές και της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας 365 ημέρες το χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας έχει ιδιαίτερα υψηλό ετήσιο ενεργειακό κόστος, της τάξεως των 453.300,00 €/έτος (και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες).
  Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις τόσο το κτήριο της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους όσο και το κτήριο της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου κατατάσσονται τη δεδομένη στιγμή στην κατηγορία Δ’ και χαρακτηρίζεται ως «Ενεργειακά μη αποδοτικό».
  Η Διοίκηση και η Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης Πρότασης βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηριακών τους εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων, περιστρέφεται γύρω από 2 άξονες, ήτοι:
  Το  έργο άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ- Κατηγορία Ενέργειας 1), καθώς και επιδεικτικής δράσης αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειών (ΑΠΕ – Κατηγορία Ενέργειας 2) που θα συμβάλλει καθοριστικά:

  •             Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου

  •             Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου

  •             Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους

  •             Στην προστασία του περιβάλλοντος

  •             Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

  •             Δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης και του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου

  •             Μείωση βλαβών και αυξημένη αξιοπιστία βασικών Η/Μ εγκαταστάσεων

  Η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ανέρχεται σε 3.948.472,92 (Νοσηλευτική Μονάδα Άργους) + 1.456.552,94 (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου)= 5.405.025,86 kWh/έτος  και ποσοστιαία σε 58,88%.
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ     740.000,00 euro
  Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού

  εξοπλισμού του ΓΝ Αργολίδας, για την κάλυψη βασικών, αλλά και κρίσιμων αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους. Ο αιτούμενος εξοπλισμός πρόκειται να αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο εξοπλισμό και να συμπληρώσει κενά και ελλείψεις στη λειτουργία της μονάδας, για την εξασφάλιση μέγιστης ασφάλειας και ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
  Ο αιτούμενος εξοπλισμός για τη ΝΜ Άργους, επικεντρώνεται κυρίως στην ανάγκη αντικατάστασης του παλαιωμένου εξοπλισμού, που λειτουργεί αδιάλειπτα στην νοσηλευτική μονάδα του Άργους από το 2003  έως και σήμερα με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.
  Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΓΝ Αργολίδας, για την κάλυψη βασικών, αλλά και κρίσιμων αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας του Άργους. Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην προσφορά νέων και αναβαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών, ικανών να εξυπηρετήσουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του νοσοκομείου. Ο νέος εξοπλισμός θα προσφέρει ασφάλεια και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
   Τέλος ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το έργο που θα γίνει και αφορά την  ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ 'οίκον νοσηλείας       Πράξη: 5069176   145.870,30  euro
  Η υποβληθείσα πρόταση αφορά την ενδυνάμωση του Κ.Ψ.Υ Ναυπλίου με την δημιουργία και ανάπτυξη μιας Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ) που θα παρέχει υπηρεσίες ολικής κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Κ.Μ.Ψ.Υ είναι οι κάτωθι:

  •             Ψυχιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση

  •             Χορήγηση και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής

  •             Παρέμβαση στην κρίση

  •             Αξιολόγηση και υποστήριξη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών/ προώθηση ατομικών δικαιωμάτων

  •             Συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειάς του

  •             Ψυχοεκπαίδευση του ασθενή και της οικογένειάς του

  •             Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία

  •             Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτονόμησης και αυτοφροντίδας

  •             Εκπαίδευση κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων

  •             Διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και κοινοτικές δομές

  Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι

  •             Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

  •             Ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

  •             Ενήλικες που εμφανίζουν αυτοβλαπτικές συμπεριφορές.

  •             Ενήλικες που βρίσκονται σε κοινωνική απομόνωση.

  •             Ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

  •             Συγγενείς – φροντιστές ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

  •             Η ευρύτερη κοινότητα.


  Η πράξη θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα σε ένα υποέργο που θα αποτελείται από τρία πακέτα εργασίας. Σκοπός της πράξης είναι κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος να ωφεληθούν άμεσα, τουλάχιστον 100 νέοι ασθενείς, και έμμεσα περίπου 300 άτομα από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Το νέο προσωπικό που θα συνιστά την Κ.Μ.Ψ.Υ θα υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου και θα συνεργάζεται στενά με τις άλλες Δομές Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου.  Η θεραπευτική ομάδα θα αποτελείται από ένα ψυχίατρο, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό και ένα νοσηλευτή. Επίσης πρόκειται να μισθωθεί ένα επιβατικό όχημα ώστε να διευκολυνθεί η θεραπευτική ομάδα στο έργο της. Τέλος στο πλαίσιο αγωγής κοινότητας πρόκειται να διεξαχθούν ημερίδες ενημέρωσης για την καταπολέμηση του στίγματος των ψυχικών / ψυχολογικών νοσημάτων καθώς επίσης και ομιλίες σε σχολεία. Επίσης θα διανεμηθεί έντυπο υλικό με ονόματα και τηλέφωνα επικοινωνίας που θα αφορά την δράση της Κ.Μ.Ψ.Υ.  Προϋπολογίζεται πως η διάρκεια υλοποίησης της πράξης θα είναι 18 μήνες.
  Η υποβληθείσα πρόταση αφορά την δημιουργία και ανάπτυξη μιας Κ.Μ.Ψ.Υ από το Κ.Ψ.Υ Ναυπλίου με στόχο την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας. Με την κατ’ οίκον νοσηλεία και την ειδική φροντίδα ψυχικής υγείας επιτυγχάνεται να αποφευχθεί ο εγκλεισμός του ασθενούς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και η απομάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό του χώρο, καθώς επίσης να επιτευχθεί η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, το οποίο επικυρώνεται κυρίως από τον εγκλεισμό στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και βαραίνει τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι η διεύρυνση του αριθμού των ωφελουμένων καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο ποιοτικά όσο και χρονικά. Η πράξη προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε διάστημα 18 μηνών και πρόκειται να ωφεληθούν άλλοι 100 νέοι ασθενείς και άλλα 300 νέα άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης που θα παρέχονται από την Κ.Μ.Ψ.Υ. Τέλος θα προωθηθεί η Αγωγή

  Κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος έναντι των ψυχικών/ ψυχολογικών νοσημάτων και η ευαισθητοποίηση - ενημέρωση της κοινωνίας στα ψυχολογικά/ ψυχικά νοσήματα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την πρόσληψη ενός ψυχιάτρου, ενός ψυχολόγου, ενός νοσηλευτή και ενός κοινωνικού λειτουργού που θα αποτελούν την θεραπευτική ομάδα της Κ.Μ.Ψ.Υ καθώς επίσης με την μίσθωση ενός επιβατικού οχήματος για τη μεταφορά της θεραπευτικής ομάδας στις περιοχές αρμοδιότητάς της και με την πραγματοποίηση δύο ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την διανομή έντυπου υλικού και τις ομιλίες σε σχολεία του Νομού Αργολίδας.
  #CohesionGR

   


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Η Μαρία Σαρίδη εντείνει τις προσπάθειες της για την απορρόφηση πόρων- Μέσω ΕΣΠΑ η αναβάθμιση των δύο Νοσοκομείων στην Αργολίδα Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top