728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021

  Απάντηση Σκρέκα σε Ανδριανό για το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού και την μόλυνση του Αργολικού κόλπου

    


  Στην σχετική4671/1-3-2021 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης στο σοβαρό και πολυεπίπεδο πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων που απορρέουν στον Αργολικό Κόλποαπάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.Στην απάντηση του Υπουργού,μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:«H διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αλλάκαι των αποχετευτικών δικτύων, καθώς και η αποκατάσταση ζηµιών και δυσλειτουργιών αποτελεί ευθύνη των αρµόδιωνφορέων λειτουργίας (Δήμοι, ∆ΕΥΑ, Εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης). Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς διαχείρισης των ΕΕΛκαθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποδοχής αστικών λυµάτων και γενικά υγρών αποβλήτων. Επίσης, οιφορείς διαχείρισης θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς στα λύµατα/υγρά απόβλητα τα οποία δύναται ναδεχτεί η κάθε ΕΕΛ, βάσει της δυναµικότητας και των λειτουργικών της χαρακτηριστικών, ώστε να προστατεύεται η υγείατου προσωπικού, να µην προκαλείται ζηµιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να µην εµποδίζεται η οµαλήλειτουργία τους και να µην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον και τα ύδατα.Η διαχείριση των αστικών λυµάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων», η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Οι οικισµοί πουεµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας έχουν την υποχρέωση της ορθής διαχείρισης των αστικών λυµάτων µε τηνκατασκευή υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση τους µε τις υποχρεώσεις πουαπορρέουν από αυτή. Το Τµήµα Ελέγχου και Σχεδιασµού Επεξεργασίας Λυµάτων/ΥΠΕΝ έχει ως αρµοδιότητα τηνπαρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισµούς που εµπίπτουν σε αυτή. Για το σκοπό αυτό συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδοµένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)τα οποία καταχωρούνται από τους αρµόδιους φορείς λειτουργίας των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων των ΕΕΛ(http://astikalimata.ypeka.gr).  Συγκεκριµένα για την Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί µέχρι σήµερα στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων των ΕΕΛ, η εγκατάσταση λειτουργεί σύννοµα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τις οποίες θέτει η Οδηγία. Η οικεία Περιφέρεια (επισυνάπτεται το έγγραφό της), έχει διενεργήσει ελέγχους τόσο σεβιοµηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και στην Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και στηνπαρούσα χρονική περίοδο, είναι σε εξέλιξη περιβαλλοντική επιθεώρηση ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικότης ρύπανσης του αργολικού κόλπου, το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου».  Στο επισυναπτόμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 54506/2-3-2021 έγγραφο της Περιφέρειας, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:«Κατά το αναφερόμενο διάστημα έχουν διενεργηθεί από την υπηρεσία μας και το ΚΕΠΠΕ έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν υποβολής αναφορών/καταγγελιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χυμών και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αρ.πρ.76223/6893/10-10-2014, αρ.πρ.160267/2933/11-7-2016, αρ.πρ.160258/2932/11-7-2016, αρ.πρ.194575/3543/8-8-2016, αρ.πρ.3392156/6015/16/26-1-2017, αρ.πρ.119567/1975/25-7-2017, αρ.πρ.206975/3624/13-8-2019). Επίσης έχουν διενεργηθεί έλεγχοιστην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου (φορέας που έχει την ευθύνη παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων υγρών αποβλήτων) και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αρ.πρ.45862/831/2-8-2016, αρ.πρ.337136/5520/17/25-1-2018, αρ.πρ.82347/1514/11-6-2019, αρ.πρ.28687/609/17-2-2020). Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική επιθεώρηση».


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Απάντηση Σκρέκα σε Ανδριανό για το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού και την μόλυνση του Αργολικού κόλπου Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top