728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:
  Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»
  Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  α. Διαδικασία ελέγχου :
  Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
  β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία Τρίπολης (Περιοχή Ζευγολατειού - Νεοχωρίου)», στις ΤΚ Ζευγολατειού και ΤΚ Νεοχωρίου, της ΔΕ Κορυθίου του Δ. Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Εγκατάσταση και λειτουργία Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 10,4 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού”, στη θέση ‘Άγιος Παντελεήμονας’ της ΤΚ Βερβένων του Δ. Βόρειας Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής οδού από Νέα Χώρα προς Περδικόβρυση, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχ. οδού Καστρί – Ωριά – Περδικόβρυση».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δ. Βόρειας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενου λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Μικρή Μαγούλα», της κοινότητας Διδύμων, του Δ. Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Ε.Ε.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση Ψηλός Κάβος, Νήσου Πλατειάς, Δήμου Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας και την αδειοδότηση συνοδών υποδομών σε παρακείμενη χερσαία έκταση», του φορέα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας για το οικονομικό έτος 2021.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
  Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της ΔΕ Κορινθίων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 τουΝ.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 22.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 20%).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου: «Βιομηχανία Παραγωγής άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών “Πυρηνελαιουργείο” και ξήρανσης ελαιούχων σπόρων» του φορέα ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε., Τ.Κ. Σπερχογείας, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
  Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις της “ΑΡΚΑΔΙΑ2020, ΤΑΠΤοΚ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία”.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Σκαντζός
  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Συζήτηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού (εξ αναβολής).
  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:   Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας 
  Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού (εξ αναβολής).
  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
  Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στην  αυτοδιοίκηση.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top