728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται

  Οδηγίες για την τρίμηνη παράταση στην προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων που ήταν απαιτητές ως 30.4.2020 περιλαμβάνει σχετική εγκυκλιος του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα τονίζεται ότι η μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, που κατά μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του
  μέτρου, παραμένει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παράτασης.
  Με την κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020, επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για οφειλέτες που:
  α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.
  Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Μαΐου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
  Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι:
  - Δικαιούχοι των ρυθμίσεων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και επομένως της προβλεπομένης παράτασης επί του δοσολογίου, αποτελούν οι οφειλέτες-εργοδότες που ο κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας των προαναφερόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και δεν αφορά στο σύνολο των οφειλετών.- Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των σχετικών Κ.Υ.Α. αφορούν σε παράταση της κάθε δόσης κατά ένα τρίμηνο και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα για τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) οφειλετών – εργοδοτών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις και οι αντίστοιχες παρατάσεις έχουν χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων.
  Να σημειωθεί ότι μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, που κατά μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, παραμένει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παράτασης.
  Σε αντίθετη περίπτωση η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Μετά την επικαιροποίηση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας η εφαρμογή της, προβλεπόμενης στην ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020, τρίμηνης παράτασης δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν 31/03/2020, επεκτείνεται και σε εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται δικαιούχοι βάσει της κοινοποιούμενης απόφασης.
  Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι οφειλές που προέρχονται από παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα (ενεργό ΚΑΔ) των εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους οφειλέτες- αυτοαπασχολούμενους ή τους οφειλέτες-εργοδότες και όχι στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. .Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top