728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

  Συνεδρίαση Περιφερειακού συμβουλίου την Δευτέρα

  Καλείστε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:
  Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11
  Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.
  α. Διαδικασία ελέγχου :
  β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
  Προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Πετράκος και Νικόλαος Γόντικας.
  Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20% έτους 2020
         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος.
  Τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/ 27-12-2010), ως ισχύει.
          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  Έγκριση Εκτροπής – Διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ζευγολατιό – Δέλτα Κακουρίου στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού Νεοχώρι – Ζευγολατιό – Δέλτα Κακουρίου και δρόμων που συμβάλλουν σε αυτό».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με τις διατάξεις του Ν.2882/2001, για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού εμβαδού 77.211,51 τμ για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Τρίπολης – Άστρους στην παράκαμψη Κάτω Δολιανών, από ΧΘ 6+600 μέχρι 7+770,53.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Έγκριση παράτασης των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας, καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01-7-2020 έως και 30-9-2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την υπηρεσία: «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στη Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, νοτίως οικισμού και πλησίον Αρκαδικού χωριού, άνωθεν κάμπιγκ Ρεποντίνα»
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας: Ξενοδοχείο κατηγορίας 5* με τίτλο «INFINITY» και συνοδών έργων, της εταιρείας UTHERTON LTD, στη θέση «Κουβέρτα – Περλέ – Μπουρλότο», της κοινότητας Ερμιόνης, Δήμου Ερμιονίδας, του Ν. Αργολίδας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
  Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αργολίδας, έτους 2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
  Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Άννα Καλογεροπούλου-Κανελλοπούλου
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 160/5-5-2020 προηγούμενης απόφασης ως προς το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πράξη με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΤΑΛΑ” (ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
  Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΜΠ 026 “Μελέτες τεχνικών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΜΠ0260000.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης.
  Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Λακωνίας έτους 2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης.
  Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Λακωνίας έτους 2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παραγωγής έτοιμου Σκυροδέματος» της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» που βρίσκεται στη θέση «Γλυκορίζι ή Παλιόπυργος» της ΤΚ Χαραυγής του Δ. Μεσσήνης της ΠΕ Μεσσηνίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Συνεδρίαση Περιφερειακού συμβουλίου την Δευτέρα Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top