728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

  Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

  Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ.,  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
  θέματα, κατ΄ εφαρμογή:
  Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
  Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.
  α. Διαδικασία ελέγχου :
  Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Νικολάκου, με θέμα το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με την πανδημία COVID-19.
  Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Νικολάκου, με θέμα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος».
  β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
  Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης και 3ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  Έγκριση του λογισμικού «ΙΡΙΔΑ» ως το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών και της ΔΕΥΑ Ναυπλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση του αγωγού διάθεσης λυμάτων της Ε.Ε.Λ Άργους – Ναυπλίου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 9MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού στη θέση «Κράβαρης» της Τ.Κ. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης  της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
   Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020 της Π.Ε. Αρκαδίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΜΠ026 “Εκπόνηση μελετών έργων σε περιοχές και υποδομές χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αρκαδίας” με κωδικό 2017ΜΠ02600006.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΤΑΠΤΟΚ Α.Μ.Κ.Ε, για το έργο: «Τεχνική και συμβουλευτική στήριξη στην ωρίμανση έργων και μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου»
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
   Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Αργολίδας έτους 2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
   Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Αργολίδας έτους 2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την πράξη «Συμβουλευτική υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Κορινθίας για ωρίμανση μελετών για την περίοδο 2020 – 2021».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
  Έγκριση 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020 της Π.Ε. Μεσσηνίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ που βρίσκεται στη θέση «ΓΑΡΜΠΕΛΙΑ» στον ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΑΒΙΑΣ, της Π.Ε. Μεσσηνίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου
  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης, για την πράξη «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κιτριών Δήμου Δυτικής Μάνης».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top