728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

  Τοποθέτηση Γαλάνη για το δημοτικό συμβούλιο Επιδαύρου

  Την Τοποθέτηση του και τηνψήφιση επί των θεμάτων της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου της 13.4.2020 όπως αναγράφονται στην πρόσκληση του Προέδρου 1304/9-4-2020 έδωσε στην δημοσιότητα ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Θανάσης Γαλάνης αναφέροντας τα ακόλουθα:
  κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου κ. Δήμαρχε

  Σχετικά με τη δια περιφοράς συνεδρίαση της 13/4/2020 σας καταθέτω τα εξής:
  Πράγματι, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Β΄/2020 προβλέπει δια περιφοράς συνεδρίαση οργάνων της διοίκησης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Προβλέπει όμως και δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.
  Για τα σημαντικά θέματα που άπτονται της άμεσης λειτουργίας του Δήμου όπως είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού, συμφωνούμε να συζητηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για τα θέματα όμως που απαιτείται διαλογική συζήτηση όπως η τροποποίηση ενταγμένων έργων, η ψήφιση κανονισμών, η σύσταση νομικού προσώπου, ο προσδιορισμός χώρου υγειονομικής ταφής ζώων που πάσχουν από σοβαρό νόσημα, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις δια περιφοράς. Είναι τουλάχιστον ανέντιμο να επιδιώκετε συναίνεση των Δημοτικών Συμβούλων για τόσο σοβαρά θέματα σε δια περιφοράς συνεδρίαση, εκμεταλλευόμενοι μια διάταξη που θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει μια έκτακτη ανάγκη, και σε ημερομηνία μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
  Ημερήσια διάταξη:
  Θέμα 1.2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
  ---Συμφωνούμε με την τροποποίηση. Παραβλέπω το γεγονός ότι στην εισήγηση δεν δικαιολογείτε την αναγκαιότητα εγγραφής κάθε πίστωσης.
  Θέμα 2.Τροποποίηση της 145/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου. Υποβολή νέου αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ”. Ανάκληση της 42/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου.
   Μόλις στην προηγούμενη τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση αποφασίσαμε την υπογραφή προγραμματικής με την ΑΝΝΑΡ ΑΕ για την εκπόνηση των εγκεκριμένων μελετών. Πότε ακριβώς προέκυψαν τα νέα δεδομένα που σας οδηγούν στην αλλαγή του σχεδιασμού; Σε τι αφορά η νέα διάνοιξη οδού στην Αρχαία Επίδαυρο; Δεν αναφέρεστε αναλυτικά στην εισήγησή σας.
  --- Προτείνουμε την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να μας ενημερώσετε για τι ακριβώς προτείνετε να ψηφίσουμε. Επιπλέον επισημαίνω ότι με τον τρόπο που λειτουργείτε, κινδυνεύουμε να χάσουμε την χρηματοδότηση. Διότι η πρόταση είχε γίνει Νοέμβρη του 2018, εγκρίθηκε Μάρτιο του 2019 και εσείς προτείνεται αλλαγές και εκκίνηση της διαδικασίας από την αρχή, ενώ βρισκόμαστε στον Απρίλιο 2020.
  Θέμα 3. Αντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Επιδαύρου
    Έλαβα σήμερα ενημερωτικό emailότι εξαιρέθηκε από την ημερήσια διάταξη.
  Θέμα 4.Τροποποίηση της από 1/7/2019 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Επιδαύρου για το έργου ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ’’. Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου.
  --- Συμφωνούμε με την εισήγηση που προτείνει η κ. Υπουργός. Ως προς τον εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, προτείνω να είμαι εγώ το τακτικό μέλος λόγο της επαγγελματικήςιδιότηταςμουπιστεύοντας ότι είμαι σε θέση να ανταποκριθώπλήρως στις απαιτήσεις του ρόλου, αφού στην εισήγησή σας δεν μας λέτε ποιον προτείνετε εσείς. Ως προς το αναπληρωματικό μέλος, ορίστε όποιον θέλετε και εγώ θα συμφωνήσω.
  Θέμα 5. Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία“Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Επιδαύρου (Κ.Ε.Δ.ΕΠ.)
  Πρώτον. Η σύσταση Νομικού Προσώπου είναι πολύ σοβαρό θέμα για να μπορεί να αποφασιστεί δια περιφοράς.
  Δεύτερον.  Δεν υπάρχει η προβλεπόμενη μελέτη βιωσιμότητας της νέας επιχείρησης που προτείνετε. Αυτό που μας στείλατε συνημμένο στην εισήγησή σας τιτλοφορείται ως “οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Επιδαύρου”, δεν αναλύει τα χαρακτηριστικά του Δήμου ούτε τα οικονομικά μεγέθη, δεν περιλαμβάνει τα σχέδια των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, δεν είναι σαφές εάν μεταβιβάζει ο Δήμος στην επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία και δεν έχει γίνει εκτίμηση αυτών από την προβλεπόμενη επιτροπή (άρθρο 253 ΔΚΚ) κλπ και γενικά δεν αποτυπώνονται σε αυτήν, εκείνα τα στοιχεία που δικαιολογούν τη βιωσιμότητα της υπό σύσταση επιχείρησης. Τελικά, τα στοιχεία αυτής της μελέτης που μας παρουσιάζετε και που θέλετε πάνω σε αυτή την προχειρότητα να στηρίξετε μια επιχείρηση, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που απαιτεί η 43886/2007 (ΦΕΚ 1574/Β/2007) απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ.
  Τρίτον. Όταν δίνετε τα τυπικά στοιχεία του Δήμου σε μελετητές, όπως στην μελέτη που συζητάμε, παρακαλώ πολύ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αν δεν τα δώσατε εσείς, οφείλετε να τα ελέγχετε πριν τα διασπείρετε.
  Για παράδειγμα, είναι επιεικώς απαράδεκτη η αναφορά της δεύτερης παραγράφου της πρώτης σελίδας που λέει “Ο Δήμος Επιδαύρου είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011, από την ενσωμάτωση του δήμου Ασκληπιείου στον προϋπάρχοντα Δήμο Επιδαύρου...” .
  Ο “Καλλικράτης” ν. 3852/2010 στο άρθρο 2 λέει:
  “2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
  Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:…….3.∆ήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται.”
  Επομένως, κανένας Δήμος δεν προσαρτήθηκε σε κανέναν άλλον. Συνενώθηκαν δύο Καποδιστριακοί Δήμοι και αποτέλεσαν τον νέο Δήμο Επιδαύρου. Ξεκάθαρο.
  --- Προτείνουμε την αναβολή της συζήτησης του θέματος ώστε να συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις. Εννοείται πως δεν ψηφίζω αυτήν την προχειρότητα.
  Θέμα 6. Ανεύρεση χώρων υγειονομικής ταφής για την αφρικανική πανώλη
   Και για αυτό το θέμα δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση δια περιφοράς. Για μια τόσο σοβαρή νόσο όπως αναφέρετε στην εισήγησή σας, προτείνεται τον χώρο του «ΝΤΕΒΕΤΖΗ», ιδιοκτησίας του Δήμου Επιδαύρου, πέραν του χώρου ΧΑΔΑ που έχει αποκατασταθεί.
  Πρώτον. Ο χώρος αυτός είναι ενιαίος με αυτόν που έχει αποκατασταθεί και δεν μας δίνεται ένα σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας που να τον προσδιορίζει ώστε να δούμε και αν πληροί τις προϋποθέσεις.Επίπλέον σας επισημαίνω ότι ο συγκεκριμένοςχώροςεφάπτεται σε όλο το μήκος του με κεντρικόρέμα που καταλήγει στην Θάλασσα της Κάντιας.
  Δεύτερον. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην Κοινότητα Λυγουριού. Ρωτήθηκε το Συμβούλιο της Κοινότητας αν συμφωνεί ;;;;
  Τρίτον. Στο Λυγουριό δεν έχουμε χοιροτροφικές μονάδες ούτε σε όλη της περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου. Τέτοιες υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου. Με ποια λογική θα μεταφέρουμε μολυσμένα ζώα για ταφή σε έναν χώρο αφενός τόσο μακριά από την εγκατάσταση των μονάδων, αφετέρου μέσα σε ένα χώρο που τον χρησιμοποιεί ο Δήμος καθημερινά και επιπλέον δίπλα σε κτήματα που βόσκουν αιγοπρόβατα;;;; Πόσο σίγουροι είμαστε ότι η νόσος δεν θα μεταδοθεί σε άλλα ζώα;;;;
  Τέταρτον. Εξετάστηκε η δυνατότητα να προταθεί ο χώρος του πρώην σκουπιδότοπου της Αρχαίας Επιδαύρου για τον σκοπό αυτό που γειτνιάζει μόνο μεδασική έκταση και δεν έχειπροβλήματα με ρεματιές και ότι άλλο;;;
  Αν εξετάστηκε και απορρίφθηκε, για ποιο λόγο απορρίφθηκε;;;;
  ---Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη δημόσια υγεία, προτείνουμε την αναβολή της συζήτησής του, ώστε να συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση και να ακουστούν όλες οι απόψεις.
  Θέμα 7. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή
  πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Επιδαύρου έτους 2020.
  ---Το θέμα έρχεται λόγω αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση όπου είχαν διαπιστωθεί παραλείψεις στην εισήγηση. Επειδή οι παραλείψεις αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν ψηφίζουμε την πρότασή σας και σας ζητώ την αναβολή της συζήτησής του, ώστε να συζητηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση και να ακουστούν όλες οι απόψεις.
  Και εδώ έχω να σας επισημάνω για άλλη μια φορά ότι τόσαχρόνιαπέρασαν με την υπάρχουσακατάσταση και η υπηρεσίαλειτουργεί.. Πρέπει εν μέσωπανδημίας να παρθούνέκτακτεςαποφάσεις;;; η κάτι άλλο κρύβεταιπίσω από όλο αυτό το ζόρι ;;;
  Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
  Μόλις σήμερα έλαβα ενημερωτικό emailότι προτείνεται η συζήτηση του θέματος Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου.
  ---Συμφωνώ με την πρόταση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους κ. Σαρρή Ανθούλα του Βασιλείου με πτυχίο ΤΕΙ Λάρισας-Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων για το ΔΣ του ΝΠΙΔ “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου” και συμφωνώ να οριστεί τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του κ. Μπινιάρη Ιάσονα.Πιστεύω και θεωρώ ότι έχουνελεγχτεί τα κολλήματαμεταξύ των μελλών. Από ότι έχωπληροφορηθείμε την ευκαιρία σας επισημαίνω ότι υπάρχουν και άλλαμέλη του ΔΣ που δεν έχουνανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους μέχρισήμερα. Τι σκοπεύει να κάνει ο εκλεκτικόςμηχανισμός που προβλέπει ο κώδικας σε τέτοιεςπεριπτώσεις;;; Απ’ ότι ξέρετε δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του ΔΣ της Επιχ/σης,το ΔημοτικόΣυμβούλιο, και βεβαίως τον Δήμαρχο.  --- Ευχαριστώ ---
  Λυγουριό 13 Απριλίου 2020
  Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΓΑΛΑΝΗΣ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Τοποθέτηση Γαλάνη για το δημοτικό συμβούλιο Επιδαύρου Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top