728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

  Στον Εισαγγελέα η Επιτροπή Καταγραφής Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού που μιλά για ατασθαλίες επι Δημαρχίας Σφυρή

  Στη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, συζητήθηκε θέμα με τίτλο“Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία
  Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας”.
  Η Επιτροπή  Καταγραφής Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσαμαδό Ιωάννη ως Πρόεδρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κρητσωτάκη Ιωάννη, τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας κ. Πασιαλή Βασίλειο και τον υπάλληλο κ. Κοκκίνη Θεόδωρο.
  Συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 195/2019 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίουστις 24 Σεπτεμβρίου 2019, με σκοπότην καταγραφή των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένοχώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στην περιοχή Αυλώνα,στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
  Σε δελτίο τύπου που δόθηκε στην δημοσιότητα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
  Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 19 Δεκεμβρίου 2019, οπότε και συνέταξε Πρακτικό το οποίο έλαβε την ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδαςστην συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2020, αφού προηγήθηκε η παρουσίασή του στους Δημοτικούς Συμβούλους, από τον Αντιδήμαρχο Ερμιονίδας και Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Τσαμαδό Ιωάννη.
  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του κ. Σφυρή, πλην του ιδίου και του κ. Δρούζα Χρήστου, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέματος. Ο κ. Σφυρής αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος και ο κ. Δρούζας Χρήστος που παρέμεινε, ψήφισε υπέρ της εγκρίσεως του Πρακτικού. 
  Στο Πρακτικό διαπιστώνεται ότι κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία του κ. Σφυρή (2014-2019), υπήρξε απώλεια πλήθους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εργαλείων καθαριότητας, αξίας 8.852,08€.
  Από τα οχήματα που παρελήφθησαν (απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, επιβατικά), σχεδόν όλαπλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είχαν σοβαρές μηχανικές βλάβες και έχρηζαν ανάγκης άμεσου service, ενώ τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ.Όλα τα μηχανήματα έργου (πλην ενός), ήταν ακινητοποιημένα με σοβαρές μηχανικές βλάβες.
  Το ποσό που δαπανήθηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή στους 4 πρώτους μήνες της θητείας της για την επισκευή των ανωτέρω οχημάτων και μηχανημάτων έργου (τα οποία βέβαια χρειάζονται επιπλέον επισκευές), ανέρχεται στις 37.611,13 €.
  Λόγω της σοβαρότητας των παραπάνω διαπιστώσεων και της απώλειας δημόσιας περιουσίας, το Πρακτικό θα διαβιβαστεί στην  Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Σώμα Επιθεωρητών -  Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και πειθαρχικά παραπτώματα.

  Γραφείο Τύπου
  Δημάρχου Ερμιονίδας
  Παρακάτω ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής:

  ΕΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Π    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
         Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  Δ    ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
  Πρακτικό 3ης  Συνεδρίασης 
  Στο Κρανίδι, σήμερα, την 19ηΔεκεμβρίου2019  και ώρα 11:00 στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδαςστο Κρανίδι ,  στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας  συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή  καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αυτή ορίστηκε από την υπ΄αριθμ. 195/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από την υπ’αρ.9967/16-12-2019  πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Τσαμαδού , που επιδόθηκε σε καθένα μέλλος.Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολοπέντε  (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα  τέσσερα  (4) μέλη, δηλαδή:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Τσαμαδός Ιωάννης Αντωνόπουλος Ιωάννης
  Κρητσωτάκης Ιωάννης
  Πασιαλής Βασίλειος
  Κοκκίνης Θεόδωρος

  Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε τα έξης :
  Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 10767/26-08-2014 πρακτικό παράδοσης από τον πρώην Δήμαρχο Ερμιονίδας  κ. Δ. Καμιζή , παρεδόθησαν στην Δημοτική Αρχή του  κ. Δ. Σφυρή τα κάτωθι εργαλεία τα οποία δεν ευρέθησαν , ούτε πρωτόκολλο καταστροφής για κάποιο από αυτά υπήρχε:
  1 Χορτοκοπτικό Κ. Διδύμων
  1Χορτοκοπτικό Κ. Ηλιοκάστρου
  3 Χορτοκοπτικά  αποθήκες Δήμου
  1 Βlack & dekker ρεύματος φωρτιζόμενο
  1 Ηλεκτρικό κομπρεσέρ αποθήκες Δήμου
  3 Βενζινοπρίονα αποθήκες Δήμου
  1Βενζινοπρίονο Κ. Διδύμων
  1 Φισερό Βενζιν. Αποθήκες Δήμου
  1 Θαμνοκοπτικό Ηλεκ. Αποθήκες Δήμου
  2 Σκάλες μεγάλες αποθήκες Δήμου
  1 Σκάλα μικρή αποθήκες Δήμου
  30 Πυροσβεστήρες οχημάτων αποθήκες Δήμου
  2 Γρασαδόρους  αποθήκες Δήμου
  1 Σετ διάφορα εργαλεία τσιμπίδα κλειδιά  αποθήκες Δήμου
  Κατά την απογραφή που έγινε στις αποθήκες του δήμου Ερμιονίδας στις 02/09/2019  από τον Αντιδήμαρχο κ. Ι. Τσαμαδό , κ. Πασιαλή Βασίλειο Προϊστάμενο της υπηρεσίας περιβάλλοντος και καθαριότητας   και τον κ. Κοκκίνη Θεόδωρο οδηγό βρέθηκαν τα εξής :
  1 Φυσερό  εκτός λειτουργίας
  1 Χορτοκοπτικό HUSBARNA εκτός λειτουργίας
  1 Ηλεκτροκόληση 
  1 Κονταροπρίονο  εκτός λειτουργίας το οποίο επισκευάστηκε
  1 Τροχός
  1 Τρυπάνι κρουστικό λειτουργούσε
  1 Τριβείο λειτουργούσε
  1 Πλάνη λειτουργούσε
  1 Εργαλειοθήκη χωρίς εργαλεία
  2 Τσάπες
  1 Λοστός
  1 Κόφτης ψαλίδι
  1 Κοντάρι
  1 Σετ πατάκια αυτ/του
  1 Γρύλος
  1 καθρέφτης Παραβολικός
  Γράσο
  Γαλότσες
  Κράνη
  Γάντια
  Στην  Κ. Ερμιόνης 
  1 Χορτοκοπτικό εκτός λειτουργίας
  1 Βενζινοπρίονοεκτός λειτουργίας
  1 Φυσερό  εκτός λειτουργίας
  Μετά την δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής ο Πρόεδρος κ. Ι. Τσαμαδός Αντιδήμαρχος ζήτησε  από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας να του προσκομίσουν όλα τα παραστατικά αγοράς εργαλείων που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή .
  Τα εργαλεία που προκύπτουν από τα παραστατικά προμηθειών ότι αγοράστηκαν και για τα   οποία δεν υπήρχε πρωτόκολλο καταστροφής είναι τα εξής :
  ΒενζινοκινητήραςROBINEXI 70 HP 6Hαξίας 272,80ευρώ
  Αντλία Λυμάτων DG100/2.2’                   αξίας 284,99ευρώ
  Μπετονιέρα ¾ 250 λιτ                             αξίας 632,40ευρώ
  Δράπανο 12v AUTO SELECT PS122KBαξίας119,80ευρώ
  Αεροσυμπιεστής 24λτ 2ΗΡ ΜΟΝΟΜ      αξίας 108,99ευρώ
  Θερμοκοπτικό πλευρικό ΗΥΑ 153Ρ         αξίας 452,65ευρώ
  Θαμνοκοπτυκό ΗVA 553RSαξίας 565,80ευρώ
  Αλυσοπρίονο HVA 555 με λάμα& αλυσίδα  αξίας 701,10ευρώ
  Ψαλίδι μπορ. Βενζ. 122-123hc 60                αξίας 299,90ευρώ
  Φυσητήρας  Βενζ HYA125Bαξίας 270,60ευρώ
  Δεξαμενή 16.000λτ                                        αξίας 2.300,00ευρώ   
  GLB 18-2 LiPlusκρουστικό δραπ/δο Bosch  αξίας 302,45ευρώ 
  Πιστολέτο sds 3kΛαβή d25 αξίας 377,00ευρώ
  Φορτιστής Tourihgi 18 230 12-24yαξίας 132,00ευρώ
  Υποβρύχιο Μοτέρ 2ΗΡ 11,5 ΚWαξίας 252,00ευρώ
  Σώμα υποβρύχιας αντλίας                           αξίας 342,72ευρώ
  Σκάλα αλουμινίου 30/12 διπλή212-2xl       αξίας 200,01ευρώ
  Σκάλα αλουμινίου 30/12 διπλή       αξίας 295,00ευρώ
  Δραπανοκατσάβιδο GSR 1 Li 6AHαξίας 346,86ευρώ
  Αντλ/κο συγκ. LONCINαξίας 180,01ευρώ
  Αντλία υποβρ. DOMOαξίας 415,00ευρώ
  Επίσης προκύπτει από τα παραστατικά ότι αγοράστηκαν δεκάδες σκούπες - φαράσια –σαρώστρες- τσάπες – φτυάρια -  δικράνια τα οποία και δεν ευρέθησαν
  Παρατήρηση
  Κατά την 2η συνεδρίαση της επιτροπής αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής ότι έλλειπε μια μπετονιέρα .
  Την επόμενη ημέρα η μπετονιέρα βρέθηκε πάνω στην καρότσα ημιφορτηγού αυτοκινήτου που ανήκει στην ΔΕΥΑΡ στα Δίδυμα .
  Μετά από έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο Δημοτικός σύμβουλος κ Π. Αποστόλου τοποθέτησε την μπετονιέρα εκεί .
  Υπάρχει  ενυπόγραφη αναφορά του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΕΡ κ. Ι. Κοτσαρά που χειρίζεται το ανωτέρω ημιφορτηγό .
  Η μπετονιέρα παρεδόθη στις αποθήκες του Δήμου και δεν λειτουργούσε είχε κομμένο μοτέρ .
  Μετά από τον έλεγχο που έγινε,τα οχήματα του Δήμου Ερμιονίδας παρελήφθησαν στην εξής κατάσταση :
  Α) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
  1) ΚΗΟ 9718 MERCEDESΑπορριμματοφόρο
  Παρελήφθη με βλάβη στην υπερκατασκευή (μαρκούτσια υδραυλικών) και με κομμένο τον σταυρό του άξονα. Δεν είχε άδεια κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σε ισχύ. (Είχε προγραμματιστεί από την Υπηρεσία να περάσει ΚΤΕΟ στις 10/08/2019 και δεν πέρασε με εντολή του πρώην Δημάρχου κ. Σφυρή).
  Επισκευάστηκε στο συνεργείο του Β. Νάκη στις 19/11/2019 πέρασε ΚΤΕΟ, πήρε άδεια κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί κανονικά.
  2) ΚΗΟ 9736MERCEDESΑνατρεπόμενο Φορτηγό
  Παρελήφθη με πρόβλημα στα φρένα του. Δεν είχε άδεια κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σε ισχύ από το 2016. Επισκευάστηκε στο συνεργείο του Γ. Τζανή. Στις 19/11/2019 πέρασε ΚΤΕΟ, πήρε άδεια κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί κανονικά.
  3) ΚΗΙ 9174MITSUBISHIΑπορριμματοφόρο μικρό
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/11/2019. Κυκλοφορεί κανονικά.
  4) ΚΗΙ 9172 IVECO Απορριμματοφόρο
  Παρελήφθη με σοβαρό πρόβλημα στην μηχανή και διαλυμένο σασμάν. Μεταφέρθηκε με γερανό στο συνεργείο Ε. Κωτσιόπουλου στο Άργος. Είχε πρόβλημα η υπερκατασκευή (Σκάφη συλλογής υγρών). Επισκευάστηκε στο συνεργείο Ε. Κωτσιόπουλου. Έχει δοθεί προσφορά από το συνεργείο Β. Νάκη για την επισκευή της υπερκατασκευήςμόλις εξασφαλιστεί το σχετικό κονδύλι από την Οικονομική Υπηρεσία. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.
  5)ΚΗΙ 9166IVECO Απορριμματοφόρο
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο με σοβαρό πρόβλημαστον κινητήρα και στην υπερκατασκευή. Μεταφέρθηκε με γερανό στο συνεργείο Ε. Κωτσιόπουλου στο Άργος όπου επισκευάστηκε στην μηχανή και κατόπιν οδικώς στο συνεργείο Καούση στην Αθήνα όπου επισκευάστηκε η υπερκατασκευή. Το ΚΤΕΟ ήταν σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.
  6)ΚΗΗ8772IVECO Απορριμματοφόρο
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς πινακίδες από τον 5/2019. Εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, πέρασε ΚΤΕΟ, πήρε πινακίδες στις 22/11/2019.Κυκλοφορεί κανονικά.
  7) ΚΗΙ 9189 DAF Απορριμματοφόρο
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.Κυκλοφορεί κανονικά.
  Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
  1) ΚΗΙ 3927 HONDA Επιβατικό
  Παρελήφθη με πρόβλημα στα φρένα, διαλυμένα αμορτισέρ. Έλειπαν οι ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. Είχε σπασμένο δεξιό καθρέφτη και δεξιό οπίσθιο φως. Επισκευάστηκε και έγινε γενικό serviceστο συνεργείο Δ. Δήμιζα. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/09/2019. Κυκλοφορεί κανονικά.
  2) ΚΗΙ 9193 AUDI Επιβατικό
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έγινε γενικό service στο συνεργείο Θ. Χαλκίδη. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ από το 2016. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/09/2019.Κυκλοφορεί κανονικά.
  3) ΚΗΙ 3921 HUNDAIΕπιβατικό
  Παρελήφθη με πολλά προβλήματα μηχανικά και με πρόβλημα στον δίσκο – πλατό. Είχε γίνει γενική επισκευή πριν παραληφθεί στο συνεργείο Ε. Μήτσου. Επισκευάστηκε με δωρεά στο συνεργείο Ν. Παλαιολόγου . Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/09/2019. Κυκλοφορεί κανονικά.
  4) ΚΗΙ 9165 ISUZU Ημιφορτηγό
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Έλειπε η ρεζέρβα. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.
  5)ΚΗΙ 9168ISUZUΗμιφορτηγό
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο με βλάβη στο δίσκο – πλατό – βολάν. Έλειπε η μπαταρία. Έλειπε η ρεζέρβα. Είχε σπασμένο παρμπρίζ. Δεν λειτουργούσαν τα φώτα του. Είχε σπασμένο το πίσω φως στοπ της καμπίνας με αποτέλεσμα να μπαίνουν νερά στην καμπίνα. Είχε γίνει στο αυτοκίνητο επισκευή μετά από σύγκρουση και επισκευή στη μηχανή στο συνεργείο Ε. Μήτσου σύμφωνα με τα παραστατικά. Επισκευάστηκε στο συνεργείο Γ. Δημαράκη. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Δεν μπορεί να περάσει ΚΤΕΟ αν δεν γίνει αλλαγή στο παρμπρίζ. Έχει παραγγελθεί το παρμπρίζ αλλά υπάρχει έλλειψη στην εταιρεία. Δεν κυκλοφορεί.
  6) ΚΗΙ 9167ISUZUΗμιφορτηγό
  Παρελήφθη με πρόβλημα στην μηχανή ακινητοποιημένο και με σπασμένο κλειδί. Επισκευάστηκε μηχανικά στο συνεργείο Δ. Δήμιζα. Επισκευάστηκε το immobilizerκαι κατασκευάστηκαν καινούρια κλειδιά από τον Π. Κοτταρά. Λείπει η ρεζέρβα.Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ από τις 15/06/2019. Πέρασε ΚΤΕΟ. Κυκλοφορεί κανονικά.
  7) ΚΗΟ 9795 TOYOTAΗμιφορτηγό
  Παρελήφθη σε σχετικά καλή κατάσταση μηχανικά. Είχε σπασμένο το δεξί φλας. Χρήζει φανοποιΐας. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Έλειπε η ρεζέρβα. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.
  8) ΚΗΙ 3928 TOYOTAΗμιφορτηγό
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.
  9) ΚΗΙ 3929TOYOTAΗμιφορτηγό
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο στο συνεργείο Δ. Δήμιζα με καμένη μηχανή. Έλειπε η ρεζέρβα.Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Επισκευάστηκε και κυκλοφορεί κανονικά.
  10) ΚΗΙ 3930 TOYOTAΗμιφορτηγό
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έλειπε η ρεζέρβα.Χρήζει φανοποιΐας.Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.
  11) ΚΗΙ 5401 CITROENΚλούβα
  Παρελήφθη μετά από εγκατάλειψη 5 ετών στο συνεργείο Κωσταλάμπρου στο Άργος μετά από γενική επισκευή. Έχει ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.
  Να σημειωθεί ότι δαπανήθηκαν από τον Δήμο Ερμιονίδας κατά το έτος 2017, 18.466,53 € και κατά το έτος 2018, 13.565,51 € σύμφωνα μετά παραστατικά της οικονομικής υπηρεσίας, για επισκευές των ανωτέρω ημιφορτηγών – επιβατικών στο συνεργείο του Ε. Μήτσου. Η κατάσταση που ευρέθησαν τα αυτοκίνητα δεν δικαιολογεί τις ανωτέρω επισκευές.
  Γ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
  1) ΜΕ 81797 Σάρωθρο (JOHSTON)
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο και λεηλατημένο. Δεν επισκευάζεται. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή.
  Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο 2ο Πρακτικό .
  2) ΜΕ 47163 Πολυμηχάνημα RAM
  Παρελήφθη εγκαταλειμμένο στο συνεργείο Β. Νάκη. Δεν επισκευάζεται. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή.
  3) ΜΕ 81882 ΠολυμηχάνημαJCB
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο με καμένη μηχανή διαλυμένη μίζα στο συνεργείο Γ. Τζανή. Είχε σπασμένο το τζάμι της δεξιάς πόρτας της καμπίνας. Επισκευάστηκε στο συνεργείο Γ. Τζανή. Κυκλοφορεί κανονικά.
  4) ΜΕ 85087 ΙσοπεδωτήςKOMATSU
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο με βλάβη στο ριπερ στο συνεργείο Γ. Τζανή. Μεταφέρθηκε στο συνεργείο Β. Νάκη. Επισκευάστηκε στο συνεργείο Β. Νάκη. Κυκλοφορεί κανονικά.
  5) ΜΕ 104370 Ανυψωτικό NISSAN
  Παρελήφθη σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορεί κανονικά.
  Δ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
  1) ΚΗΟ 9735 MERCEDES Πλυντήριο κάδων
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο και λεηλατημένο. Δεν επισκευάζεται η υπερκατασκευή. Δεν έχει ελεγχθεί μηχανικά. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή.
  2) ΚΗΙ 5402 VOLVOΤράκτορας
  Παρελήφθη ακινητοποιημένο χωρίς το βυτίο. Το βυτίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός Κρανιδίου και χρησιμοποιείται από την ΔΕΥΑΕΡ ως δεξαμενή. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή. Δεν έχει ελεγχθεί μηχανικά. 
  3) ΚΗΟ 9727 MAGIRUSΑπορριμματοφόρο
  Παρελήφθη εγκαταλειμμένο και χωρίς κινητήρα. Παρεδόθη με τον κινητήρα στην θέση τουαπό την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή. Χρήζει απόσυρσης.
  4) ΚΗΟ9726 MERCEDESΑπορριμματοφόρο
  Παρελήφθη εγκαταλειμμένο. Χρήζει απόσυρσης.
  5) MERCEDESΧωρίς Πινακίδες.
  Παρελήφθη εγκαταλειμμένο. Χρήζει απόσυρσης.
  6) ΚΗΟ 9779 MERCEDESΦορτηγό
  Παρελήφθη εγκαταλειμμένο. Λειτουργούσεαπό την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή. Χρήζει απόσυρσης.
  Ε) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
  - Παρελήφθη ένα σε λειτουργία. Το έφερε το ΚΗΟ 9165 ISUZUΗμιφορτηγό.
  - Παρελήφθη ένα με βλάβη στον κινητήρα. Βρισκόταν στις αποθήκες του Δήμου.
  - Το τρίτο πυροσβεστικό συγκρότημα δεν υπήρχε στο χώρο των αποθηκών στις 02/09/2019 που έγινε η παραλαβή.
  Στην 2η συνεδρίαση της επιτροπής ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε στα μέλη ότι λείπει το συγκεκριμένο πυροσβεστικό συγκρότημα. Αναφέρθηκε από τον κ. Σφυρή ότι βρισκόταν στο συνεργείο Βλάχου στην Ερμιόνη ύστερα από πληροφορίες που είχε από τον πρώην Αντιδήμαρχο του κ. Ντούβαλη. Το αναζητήσαμε στο συνεργείο του κ. Βλάχου αλλά δεν το βρήκαμε. Εντοπίστηκε ύστερα από πληροφορίες που είχαμε στην αυλή της οικίας του κ. Καλλίνη στο Ηλιόκαστρο όπου λειτουργεί κάποιο συνεργείο. Δεν μπορέσαμε να το παραλάβουμε γιατί ήταν κλειδωμένη η πόρτα. Τελικώς στις 10/12/2019 εντοπίστηκε στο συνεργείο Βλάχου με αλλαγμένο κινητήρα από όπου και το παραλάβαμε.
  Ο  Πρόεδρος                       Τα μέλη  Η γραμματέας της επιτροπής
  Τσαμαδός ΙωάννηςΑικ. Ελευθερίου
  Κρητσωτάκης Ιωάννης
  Πασιαλής Βασίλειος
  Κοκκίνης Θεόδωρος           

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Στον Εισαγγελέα η Επιτροπή Καταγραφής Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού που μιλά για ατασθαλίες επι Δημαρχίας Σφυρή Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top