728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

  ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2019

  Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2019
  Άρθρο 1
  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των
  δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
  Άρθρο 2
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2019:
  α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρ. 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει.
  β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άδειας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την 33891/606/09.05.2008/ΦΕΚ Β’ 833 υπουργική απόφαση).
  γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).
  δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
  Ο υπό τα στοιχεία α’ έως γ’ αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.
  Οι συμμετέχοντες δικαιούχοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτηση του άρθρ. 7 της παρούσας, αν συμμετέχουν με την ιδιότητα των στοιχείων α’β’ (ιδιότητα εργαζομένου) ή με την ιδιότητα των στοιχείων γ’ δ’ (ιδιότητα ανέργου).
  Δικαιούχοι πληρούντες παράλληλα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων και αυτές των ανέργων ή δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τον αναφερόμενο στα στοιχεία α’ έως γ’ αριθμό ημερών αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκλειστικά με τη μία εκ των δύο ιδιοτήτων, την οποία και δηλώνουν στην αίτηση του άρθρ. 7 της παρούσας.
  Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2017, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€. Η υπέρβαση του ποσού των 28.000,00€ αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
  2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται: Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος που γεννήθηκαν από 01.01.2003 έως 14.06.2013.
  3. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων για το έτος 2019 ανέρχεται σε 70.000 περίπου.
  4. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής.

  5. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζομένου και σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου, κατά την παρ. 1 του παρόντος.
  Άρθρο 3
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2019 από την 15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.
  2. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).
  Άρθρο 4
  ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
  1. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες των παρόχων του άρθρ. 5 της παρούσας για τη διαμονή των ωφελούμενων τέκνων των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
  2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη διαμονή του τέκνου του σε παιδική κατασκήνωση, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρ. 3 της παρούσας.
  Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τις προβλεπόμενες βάσει της υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων εξοχών υπηρεσίες σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Εξοχών και γενικά όλες τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται στην κατασκήνωση, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
  Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:
  α) στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και
  β) στα 52,00 € ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
  Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2019 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.
  3. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο τέκνο δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία του ωφελούμενου τέκνου και του δικαιούχου στα Μητρώα του άρθρ. 8 της παρούσας, ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.
  4. Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους.
  Άρθρο 5
  ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Ως «Πάροχοι» νοούνται κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
  Άρθρο 6
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
  1. Με Δημόσια Πρόσκληση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, που εκδίδεται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση προσδιορίζονται: οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των δικαιούχωνωφελουμένων και των παρόχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων και του Μητρώου Παρόχων, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος.
  3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  Άρθρο 7
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
  2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
  3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) όπως ισχύει, για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  4. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων τέκνων του αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.
  5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις που υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.
  6. Δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως είτε επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους είτε προσκομίζονται στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
  7. Υποψήφιοι των οποίων οι ημέρες εργασίας του στοιχείου α’ της παρ. 1 του άρθρ. 2 της παρούσας δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται είτε να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα σχετικά παραστατικά είτε να τα προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
  8. Δικαιούχοι με ωφελούμενα τέκνα ανήκοντα στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, έχουν την υποχρέωση είτε να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας αρμοδίου Δημοσίου φορέα σε ισχύ είτε να την προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
  9. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση ή μη προσκόμιση αυτών ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα / αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, συνεπάγεται αποκλεισμό του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.
  Άρθρο 8
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρ. 2 της παρούσας.
  2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι:
  α. το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2017, για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρ. 2 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18 ετών) για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρ. 2 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως μέσω αρμόδιου δημοσίου φορέα ή όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
  γ. ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες, για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα  του ανέργου. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας αναζητούνται από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.
  Τα μόρια ανά κριτήριο, ορίζονται ως εξής:
  Για το α’ κριτήριο:
  για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000,00€: 100 μόρια,
  για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.000,01€ έως 10.000,00€: 90 μόρια,
  για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.000,01€ έως 12.000,00€: 80 μόρια,
  για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.000,01€ έως 14.000,00€: 70 μόρια,
  για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.000,01€ έως 16.000,00€: 60 μόρια,
  για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 16.000,01€ έως 18.000,00€: 50 μόρια,
  • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 18.000,01€ έως 20.000,00€: 40 μόρια,
  • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.000,01€ έως 22.000,00€: 30 μόρια.
  • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 22.000,01€ έως 24.000,00€:20 μόρια.
  • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 24.000,01€ έως 28.000,00€:10 μόρια.
  Για το β’ κριτήριο:
  Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Για το γ’ κριτήριο:
  Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια.
  3. Ωφελούμενα τέκνα κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρ. 2 της παρούσας με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, εφόσον κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παρόχων προκύψει ότι οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.
  4. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων κατάταξης β’ και γ’ της παρ. 2 του παρόντος είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.
  5. Οι δικαιούχοι βάσει της ιδιότητας με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά την παρ. 1 του άρθρ. 2 της παρούσας κατατάσσονται σε δύο προσωρινά Μητρώα, το Μητρώο «Δικαιούχων Εργαζομένων» και το Μητρώο «Δικαιούχων Ανέργων». Στα Μητρώα αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελούμενων παιδιών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αυτών, ο συνολικός αριθμός μορίων των δικαιούχων, τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του παρόντος, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων και η ένδειξη έκδοσης ή μη Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για κάθε ωφελούμενο τέκνο ανά επιλεγέντα δικαιούχο.
  6. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 2 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στην ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν και στον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού τους.
  7. Τέκνα που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρ. 2 της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των Μητρώων Δικαιούχων και του Πίνακα Αποκλειομένων.
  8. Τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
  9. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
  10. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καταρτίζονται: α) τα Οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων Ανέργων» και «Δικαιούχων Εργαζομένων», τα οποία φέρουν πλέον των στοιχείων της παρ. 5 του παρόντος και τους μοναδικούς ηλεκτρονικούς κωδικούς αριθμούς των Επιταγών Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων. Τα Μητρώα και ο Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
  11. Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση των Μητρώων δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ποσόστωση της παρ. 5 του άρθρ. 2 της παρούσας, οι κενές θέσεις του ενός Μητρώου πληρούνται από τους επιλαχόντες του άλλου.
  12. Τα προσωρινά και οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλεισμένων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2019 Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top