728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

  Επιχειρηματικές δράσεις. Στα σκαριά… Αρθρο του Ανδρέα Ζ. Κορολή Γεωπόνου Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄ Αντιπροέδρου Επιμελητηρίου Αργολίδας

  Επειδή πολλοί νιώθουν ανενημέρωτοι για τις προσεχείς προκηρύξεις προγραμμάτων μέσω ιστοσελίδων , ηλεκτρονικών εντύπων και ιστοσελίδας ΕΣΠΑ 2014-2020, φαίνεται ότι οι παρακάτω δράσεις θα είναι έτοιμες προς προκήρυξη από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσα στο 2018.
  Ήδη έχει προκηρυχθεί η δράση «Επιχειρούμε Έξω», που ξεκίνησε να υλοποιείταιστις 18 Ιανουαρίου,.
  Εκτός από την  παραπάνω, το 2018 αναμένεται η
  πλήρης υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί και κλείσει για υποβολή αιτήσεων.
  Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δύο κύκλοι της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς επίσης τα προγράμματα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» και «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
  Επιπλέον, δρομολογείται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και έξυπνης εξειδίκευσης από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018.
  Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται τα 6 προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα «ανοίξουν» μέσα στο 2018:
  1 «Επιχειρούμε Έξω»: Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα παρέχει επιδότηση έως και 50.000 ευρώ σε ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, για την περαιτέρω τόνωση της εξωστρέφειάς τους, μέσα από τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου του 2018.
  Στο πλαίσιο αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό έως 100.000 ευρώ. Εφόσον το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του συνολικού κόστους, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.
  Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει θα αυξηθεί ενδεχομένως ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης.
  2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  3 Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση): Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:
  * Εξοικονόμησης ενέργειας.
  * Ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
  * Ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και
  * ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Σημειώνεται πως η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι 18-24 μήνες.
  4 Ανάπτυξη clusters και metaclusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας: Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης διαμορφώνεται στα 22,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.
  5 Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων – Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας openmalls: Σκοπός του προγράμματος, ύψους 25 εκατ. ευρώ, είναι η συνεργασία εμπορικών συλλόγων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης, εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της εμπορικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εμπορικές τους περιοχές.
  6. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεξεργάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος. Όπως ανέφεραν  επί της ουσίας η δράση θα ανασχεδιαστεί και θα αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ.
  Πηγή : Ελεύθερος Τύπος /Ιωάννα Φεντούρη / Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2014-2020.
  Επίσης Θα πρέπει να αναφερθώ και σε κάποια προγράμματα  που είναι χρηματοδότηση ουσιαστικά των επιχειρήσεων και τρόπους χρηματοδότησης τους όπως:
  ΟΑΕΔ
  ΟΑΕΔ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  Έχουν ανακοινωθεί και αναμένονται τα εξής δύο προγράμματα:
  1.  Πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων από ανέργους 18-29 ετών με επιδότηση 20.000 ευρώ.
  2. Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση. Αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Α. HORIZON
  Το κυριότερο πρόγραμμα για χρηματοδότηση επιχειρήσεων είναι το HORIZON καθώς τα υπόλοιπα προγράμματα αφορούν κυρίως κυβερνητικούς θεσμούς.  Αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη & παραγωγή προϊόντων, ιδίως στην πληροφορική.
  Στον προηγούμενο κύκλο για Επιχειρήσεις που ολοκληρώθηκε η διαδικασία ήταν η υποβολή πρότασης (10 σελίδων) σχετικά με το «προϊόν»  που σχεδιάζεται να παραχθεί. Κύριο κριτήριο είναι η δυνατότητα της επιχείρησης (βάση εμπειρίας, και μεγέθους) να υλοποιήσει το project.
  Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η επιχείρηση επιδοτούνταν με 50.000 ευρώ προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτική και τεκμηριωμένη μελέτη εντός 6 μηνών. Εφόσον εγκριθεί και η αναλυτική μελέτη, η πρόταση επιδοτείται με ποσό από 500.000 ως 1.500.000 ευρώ
  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects
  ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
  Αναμένονται προγράμματα που θα συγχρηματοδοτούν τα δάνεια προς επιχειρήσεις με κυριότερο το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
  1.  COSME. Το πρόγραμμα είναι ενεργό και παρέχεται από συνεργαζόμενες τράπεζες. Αφορά την χρηματοδότηση με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις και απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες ή πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια.
  2. ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Επιδοτεί το επιτόκιο κατά 50%. Καλύπτει μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων (εκτός από πρωτογενή τομέα).
  3.  ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ PROGRESS. Δάνεια ως 25.000με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια.
  https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm
  4. INNOVFIN. Για καινοτόμες Μικρομεσαίες και Μεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του ΕΤαΕ.
  5. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους της βιομηχανίας , τουρισμού και παροχής υπηρεσιών.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Επιχειρηματικές δράσεις. Στα σκαριά… Αρθρο του Ανδρέα Ζ. Κορολή Γεωπόνου Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄ Αντιπροέδρου Επιμελητηρίου Αργολίδας Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top