728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

  Εκδόθηκε η πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για να δηλώσουν οι γονείς τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας νηπίων μέσω κουπονιού ενίσχυσης (voucher) σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμών για το σχολικό έτος 2016 - 2017 και η αίτηση συμμετοχής των
  ενδιαφερομένων, είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά  στις ιστοσελίδας eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr από 12.7.2016.
  Σύμφωνα με την προκήρυξη ωφελούμενες/νοι της δράσης της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» είναι
  • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή /και • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
  • άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια παιδιών.
   Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
  β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
  γ) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:
  • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016),
  και προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2016), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
   • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016), για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2016), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.      Στις ωφελούμενες/νους, που θα επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης» (voucher)
  Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης
   Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά κατηγορία δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1.1., Α1.2., Α1.3., Α2., Β1., Β2. Β3, Γ1 και Δ1), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω είναι:
  Α. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί:
  Α1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
  Α1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
  Α1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών:2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
  Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση
  Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:
  Β1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
  Β2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση
  Β3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών: 5.000€. Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές, που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, Tο ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
   Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.):
  Γ.1. Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 1.330€ για την κάθε βάρδια τεσσάρων (4) ωρών κατ' ελάχιστον.
  Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α.)
  Δ.1. Παιδιά με αναπηρία ή /και έφηβοι ή /και άτομα με νοητική αναπηρία ή / και κινητική αναπηρία: 5.000€.
  Δικαιούνται να κάνουν αίτηση όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά, τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία παιδιά, τις 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά και τις 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν πέντε παιδά και άνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (πχ τυφλότητας κλπ) και η αποζημίωση απόλυση. Τα παραπάνω ποσά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης
   Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν θα πρέπει ο/η ωφελούμενος/η να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα.
   Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στη παρούσα δράση πρέπει:
  1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
   2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
   Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα είναι διαθέσιμη ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), από τις 12.7.2016.
   Η αίτηση απαρτίζεται από : α) ένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για την μοριοδότησή τους στοιχεία, και
   β) ένα προαιρετικό σκέλος, όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές/η.
  Σχετικός ενδεικτικός και μη εξαντλητικός Πίνακας Φορέων/Δομών, και των προσφερόμενων από αυτούς θέσεων θα αναρτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
  Η Αίτηση Συμμετοχής συνοδεύεται :
  1. Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση, που περιλαμβάνει το υποχρεωτικό σκέλος και το προαιρετικό, αυτό της δήλωσης προτίμησης για συγκεκριμένες Δομές.
  2. Έντυπο υποβολής ένστασης Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση» - Όροι συμμετοχής
  1. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016 , στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.
  2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29/7/2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
   Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
  Οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 17/8/2016 ενώ οι ενστάσεις θα πραγματοποιηθούν από 18/08/2016 μέχρι και 22/08/2016και ώρα 14.00 μ.μ. Η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 24/08/2016 ενώ οι ωφελούμενες που θα εισαχθούν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στη δομή που πέρασαν, από την ημερομηνία που θα λάβετε την «αξία τοποθέτησης»  και έως  και τις 1/09/2016.
   Οι αιτούντες  μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους -προσωρινά αποτελέσματα πλήρων και ελλιπών φακέλων, ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, σε ειδική εφαρμογή  που θα αναρτηθεί  την ημέρα έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) που  η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου .
  Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προτρέπει όλες τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ  καθώς και τις Άνεργες να υποβάλλουν αίτηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο χρονικό διάστημα που δίδεται σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για την πιθανότερη εξασφάλιση θέσης στους παιδικούς σταθμούς Δήμου μας .
  Η ενημέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσματα (ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθμών) θα γίνει από τις υπηρεσίες μας (μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ) τηλεφωνικός και μέσω ανάρτησης σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  περισσότερες πληροφορίες και εξυπηρέτηση –βοήθεια –διευκρινήσεις  όπως απευθυνθείτε στην κα Κουργιαλά Μάρθα τηλ. 2751068574, ταχ.Δ/νση Ιακώβου Μάνου 23- Άργος και στην κα Χαριτίδη Μαρία τηλ. 6937160403 , email: [email protected]

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top