728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

  1966-Μισό αιώνα πρίν τα προβλήματα της Καρυάς

  Αξίζει σήμερα να δούμε ποια ήταν τα προβλήματα που απασχολούσαν την Καρυά όπως τα καταγράφει η Αργολική Φωνή το 1966. Μισό αιώνα πρίν λοιπόν και ιδού η αναφορά στην τότε κοινότητα:
  Οσοι έτυχε νά περάσουν καί νά ζήσουν λίγες μέρες στην γραφική Κάρυά Άργολίδος, πού εύρίσκεται στους πρόποδας του Άρτεμησίου, σέ υψόμετρο 550 μέτρων και σέ άπόσταση 20
  χιλιομέτρων άπό το "Αργος, θά έχουν τάς καλυτέρας άναμνήσεις.
  Η Κάρυά δεν προσφέρει μόνο πε­ρίφημο και ύγιεινό κλίμα, άλλά καί άφθονο πράσινο, πολύ και θαυμά­σιο νερό και άνετον άτμόσφαιρα. Α­ποτελεί ή Κάρυά ένα άπό τά λίγα ορεινά θέρετρα και γιά παραθερισμό και γιά κατασκηνώσεις. Προσφέρει άκόμα πλούσια και έκλεκτά τυροκο­μικά είδη, φρούτα, λαχανικά καί νό­στιμα κρέατα με πολύ προσιτάς τιμάς.
  Εχει όμως και αύτή- τά αίτήματά της. Καί είναι όλα δίκαια. Τά άναφέρωμεν και πρός γνώσιν των άρμοδίων δι' ολίγων, ώς άκολούθως*
  1)     Τήν διαπλάτυνσιν καί άσφαλτό- στρωσιν της όδου Καρυάς-"Αργους. Διά τής αυτής όδου έξυπηρετουνται καί αί Κοινότητες Βρουστίου καί Φρεγγένης πού αί τρεις κοινότητες έ­χουν πληθυσμόν άνω των 3.000.
  2)     Ανάγκη άμεσος είναι ή ήλεκτροδότησίς τής Καρυάς.
  3)     Ανάγκη νά γίνουν γεωτρύσεις δοκιμαστικά! διά τήν άνεύρεσιν υδατος πρός άρδευσιν.
  4)     Άξιοποίησις καί έκμετάλλευσις των άρχαιολογικών χώρων καί άνασκαφαί εις τήν άρχαίαν πόλιν Οινόην
  5)     "Ερευνα διά τήν άξιοποίησιν των υπαρχόντων όρυκτών είς τήν πε­ριοχήν του συνοικισμου Μάζι καί
  6)     Διάνοιξις όδου πρός Μοναστήρι Παναγίας καί έκεϊθεν είς ιαματικήν πηγήν Μπρακατσάκι. ‘Η έν λόγφ πη­γή έχει άποδειχθή θαυματουργός διά τάς παθήσεις των νεφρών.


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: 1966-Μισό αιώνα πρίν τα προβλήματα της Καρυάς Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top