728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

  Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόλυση της Αννας Μαντά από την ΔΕΥΑΝ- Τι λένε τα πρακτικά

  Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκονται πλέον τα πρακτικά της συζήτησης του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ που κατέληξε στην απόλυση της Αννας Μαντά και τα οποία δημοσιεύουμε αυτούσια ως έχουν αφού περιέχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία .Για το τι συνέβη στη ΔΕΥΑΝ για πρώτη φορά μετά την ίδρυσή της φαίνεται μέσα από τι ς20 σελίδες των πρακτικών μετά την απόφαση του Δημήτρη Κωστούρου και του Δ.Σ.
  Συγκεκριμένα αναφέρει: Πρακτικό της με αριθμ. 7ης / 2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), της 27ης Απριλίου του έτους 2016. Σήμερα 27η Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συνήλθε σε
  συνεδρίαση στα γραφεία της επιχείρησης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 574/22-4- 2016 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 . Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: Παρόντες Κωστούρος Δημήτριος -Πρόεδρος -Δήμαρχος Λυκομήτρος Αλέξανδρος -Αντιπρόεδρος -Δημότης Λεβεντογιάννης Ευάγγελος -Αναπλ. Μέλος του κ. Δήμα Ανδριανού -Δημ. Σύμβουλος Βαμβακάς Παναγιώτης -Μέλος -Δημ. Σύμβουλος Αναστασίου – Σμυρναίου Κων/να -Μέλος -Δημ. Σύμβουλος Καλκούνου Καλλιόπη -Μέλος -Δημ. Σύμβουλος Γραμματικόπουλος Χρήστος -Μέλος -Δημ. Σύμβουλος της Μειοψηφίας Κατσαφάρα Δήμητρα -Μέλος -Δημότης Μπαλαμπάνης Ιωάννης -Μέλος -Δημότης Κουστένης Βασίλειος -Μέλος -Εκπρόσωπος εργαζομένων Κοϊνης Γεώργιος -Μέλος -Εκπρόσωπος κοινων. φορέα Απόντες Ουδείς (Η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κα. Κων/να Θανοπούλου ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης) . Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τις πειθαρχικές παραβάσεις της Διευθύντριας Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κας. Αννας Μαντά για τις οποίες έχει κληθεί σε απολογία. . Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση είναι κα. Ξυπνητού (δικηγόρος υπεράσπισης της κας. Μαντά) καθώς και ο νομικός σύμβουλος της υπηρεσίας κ. Δημήτριος Ροϊνιώτης (Πριν την έναρξη της συζητήσεως του θέματος η κα. Μαντά δίνει στους συμβούλους αντίγραφο εισηγήσεώς της περί εντάσεων ) . Εισηγητής επί του θέματος είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτριος Κωστούρος ο οποίος ενημερώνει όπως παρακάτω : «Κατά της υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και Διευθύντριας αυτής, κυρίας Μαντά, έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία όπως προβλέπεται από τον Ο.Ε.Υ., επισυνάπτονται τα έγγραφα κλήσης σε απολογία της και με βάση την ιδιότητά της ως υπαλλήλου, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ζήτημα για το οποίο υφίσταται και δεδικασμένο μετά από δικές της αγωγές κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. που έχουν καταλήξει στο να λάβει σημαντικά ποσά, σχετικές οι υπ’ αριθ. 458/2009 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου, που έχει καταστεί αμετάκλητη και η υπ’ αριθ. 689/2013 του 1 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου που έχει και αυτή καταστεί αμετάκλητη μετά από συμβιβασμό . Η κυρία Μαντά στο από 19-4-2016 απολογητικό της υπόμνημα καταλογίζει σε μένα πλήρη σύγχυση για την εργασιακή της σχέση. Αντιπαρερχόμενος το ύφος αυτό της υπαλλήλου κυρίας Μαντά θέλω να εξηγήσω ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στη δίκη της κυρίας Μαντά υποστήριζε ότι η σχέση της ήταν σχέση δημοσίου δικαίου, υπαλλήλου ΟΤΑ δηλαδή. Η ίδια υποστήριζε το αντίθετο γι’ αυτό και κατέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια τα οποία αποφάνθηκαν με δύναμη δεδικασμένου ότι πράγματι η εργασιακή της σχέση ήταν σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή. Αν είχε αμφιβολίες η κυρία Μαντά ή ακόμα για την προστασία των συμφερόντων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. τα οποία όφειλε να προστατεύει ως Διευθύντρια, είχε υποχρέωση μετά τις παραπάνω αποφάσεις και αφού γνώριζε και τη θέση της Διεύθυνσης, που είχε διατυπωθεί με το υπ’ αριθ. 12943/6-8-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Διεύθυνση της Νομαρχίας Αργολίδας, που δεν έγινε όμως δεκτή από τα δικαστήρια, να προκαλέσει την άποψη και θέση της Διοίκησης ως προς την εργασιακή της σχέση, πράγμα που δεν έκανε μέχρι σήμερα, αποδεχόμενη προφανώς το δεδικασμένο από τις παραπάνω αποφάσεις. Η πειθαρχική δίωξη της υπαλλήλου κυρίας Μαντά έχει να κάνει με πειθαρχικές παραβάσεις για παράνομη είσπραξη στις 15-4-2015, ποσό 1.746,79€ για φερόμενες αποδοχές άδειας και προσαύξηση 100% και συνολικά 3.493,56€, βλ. από 25-2-2016 απολογητικό της υπόμνημα με αριθ. πρωτ. 195. Επίσης, για αδικαιολόγητη απουσία της, βλ. κλήση προς απολογία της, και ακόμα, έχει να κάνει με παραβάσεις της ως προς την διεξαγωγή δικαστικών αποφάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., επίσης, κλήση προς απολογία. Ως προς το πρώτο ζήτημα, η υπάλληλος κυρία Μαντά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18-12-2015, αναγνώρισε ότι αυτό ήταν ένα λάθος και το ποσό αυτό το πήρε ως δάνειο, το οποίο επέστρεψε στις 4-6-2015. Όμως αυτό έγινε όταν έγινε γνωστή αυτή η παράβαση, ακριβώς η φράση ήταν «διευκόλυνση», αν θυμάμαι καλά. Η πράξη αυτή είναι περίπτωση βαριάς αμέλειας, αν όχι δόλου, που αγγίζει τα όρια της ποινικής παράβασης ως πράξη παράβασης καθήκοντος και απιστίας περί την Υπηρεσία, με μεγάλη δηλαδή ηθική απαξία, όταν αυτό προέρχεται από τη Διευθύντρια. Ως προς το δεύτερο ζήτημα η κυρία Μαντά και μέσα από το απολογητικό της υπόμνημα αρνείται να κατανοήσει ότι οφείλει να παίρνει άδεια για τις απουσίες της ακόμα και όταν υπάρχει ανάγκη να απουσιάζει για ανάγκες της Υπηρεσίας. Άμεσος προϊστάμενός της για την έγκριση της απουσίας της είναι μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή ο αναπληρωτής του. Δεν εγκρίνει την άδεια ο υπάλληλος στον οποίον αναφέρει ότι θα λείψει. Και η υπάλληλος κυρία Μαντά κατά σύστημα και καθ’ υποτροπή απουσιάζει αδικαιολόγητα χωρίς άδεια, από την Υπηρεσία της. Από την άλλη, ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι ήταν στην Υπηρεσία της στις 24-3-2016, 31-3-2016 και 6-4-2016. 2 Για τις απουσίες της αυτές και τη διαπίστωσή τους ήταν μάρτυρες και ο δικηγόρος κύριος Ροϊνιώτης και ο ειδικός συνεργάτης κύριος Ξένος. Όσο για την απουσία της στις 11-3-2016 η κυρία Μαντά ισχυρίζεται ότι εφαρμόζεται ως προς αυτή για τις αναρρωτικές άδειες, ο Ν.3528/2007 για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όμως δεν μπορούν να ισχύουν δύο καθεστώτα, όπως ανέφερα και παραπάνω. Η κυρία Μαντά επέλεξε να είναι ιδιωτικού δικαίου υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Ως προς το τρίτο ζήτημα, των πειθαρχικών παραβάσεων της κυρίας Μαντά σε σχέση με τις δικαστικές υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ας δούμε μία-μία τις υποθέσεις αυτές. Ως προς την υπόθεση αγωγής της Α.Ε. EURODRIP ΑΒΕΓΕ, η κυρία Μαντά αντί να εξηγήσει για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί κατά το μέρος που της αναλογεί, στην υλοποίηση της υπ’ αριθ. 84 απόφασης του Συμβουλίου, 6-10-2015, για τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού παραπέμπει σε έγγραφό της που δεν αναφέρει, πρόκειται όμως για το από 10-3-2016, αριθ. πρωτ. 263 έγγραφό της, με το οποίο προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τον συμβιβασμό. Η άρνηση αυτή υλοποίησης του συμβιβασμού που ενέχει κινδύνους σε περίπτωση ελέγχου λόγω της μη πληρωμής του εργολάβου, απένταξης του έργου και αναζήτηση των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απασχολεί την κυρία Μαντά ούτε η μη άμεση εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου την απασχολεί. Συνεπώς η μη υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας με την κατακράτηση του σχετικού συμφωνητικού, που είχε υπογραφεί από εμένα, χωρίς έστω να το επιστρέψει με τις αντιρρήσεις της σε εμένα, συνιστά βαριά αμέλεια της κυρίας Μαντά ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της. Δεύτερον, ως προς την αγωγή της Α.Ε. ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΣΗΣ, και στην περίπτωση αυτή η κυρία Μαντά δεν εξηγεί γιατί η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δικάστηκε ερήμην. Όπως δεν εξηγεί για το πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή μετά την άσκηση της αναίρεσης. Έχει συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η υπόθεση και έχει εκδοθεί απόφαση; Στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα η κυρία Μαντά προσάπτει σε μένα έλλειψη γνώσης. Συνεπώς και εδώ η μη παράσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. οφείλεται στη βαριά αμέλεια της κυρίας Μαντά, η οποία δεν φρόντισε για την ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για τη δική τους εισήγηση επί των τεχνικών λεπτομερειών της υπόθεσης και για τη συζήτηση της υπόθεσης, όπως δεν έχει ενημερώσει ακόμα και τώρα για την πορεία της αναίρεσης αυτής. Τρίτον, ως προς την ανακοπή της Τ.Ε. Κατασκευών Μουντανέας Μαρκόπουλος Α.Ε., ως προς το ζήτημα αυτό η κυρία Μαντά μεταθέτει την ευθύνη στον κύριο Ροϊνιώτη, στον οποίον όπως υποστηρίζει απέστειλε μέσω του κυρίου Σπανού το κατασχετήριο. Ο κύριος Ροϊνιώτης όμως, όπως προφορικά στην ίδια και στον αναπληρωτή Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δηλώσει, δεν είχε παραλάβει τέτοιο έγγραφο κατάσχεσης. Και για την απόσειση των ευθυνών της κάνει λόγο για την έλλειψη αυστηρού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Συνεπώς και εδώ η μη διενέργεια των νομίμων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., δηλαδή η δήλωση εντός 8 ημερών στο Ειρηνοδικείο Ναυπλίου περί 3 της ύπαρξης της απαίτησης της Α.Ε. ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., συνιστά βαριά αμέλεια της κυρίας Μαντά. Ως προς την υπόθεση αγωγής της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Μ. κατά Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και εδώ η κυρία Μαντά δεν εξηγεί για ποιο λόγο η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δικάστηκε ερήμην της και καταδικάστηκε στην πληρωμή ποσού 393.914,33€ έντοκα από 1-1-2015 και 10.800€, ποσό που έχει κηρυχθεί προσωρινό εκτελεστό κατά το μισό του ποσού αυτού. Η ενημέρωσή μου από τον κύριο Ορφανό δεν αποσείει και εδώ τη βαριά αμέλεια της κυρίας Μαντά. Ως προς την υπόθεση αγωγής Σαραβάνου κατά Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και εδώ η κυρία Μαντά αποσείει την ευθύνη της ως προς τη μη ενημέρωση του κυρίου Ροϊνιώτη για τη δικάσιμο της 16-3-2016. Ο κύριος Ροϊνιώτης ανέβαλε την υπόθεση που θα αναβαλλόταν έτσι και αλλιώς λόγω της αποχής των δικηγόρων, όμως το ζήτημα είναι ότι η κυρία Μαντά και πάλι δεν είχε ενημερώσει για την παραπάνω δικάσιμο. Και αντί να παραδεχτεί τη βαριά της αμέλεια ισχυρίζεται ότι είχε ενημερώσει διαψεύδοντας τον κύριο Ροϊνιώτη που ισχυρίζεται ότι τυχαία είχε λάβει γνώση της παραπάνω δικασίμου. Αυτά είναι τα ζητήματα για τα οποία δεν έχει κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία και τα οποία ήδη έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης έτους από της διάπραξης αυτών. Όμως σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 3, του Ο.Ε.Υ. πειθαρχικό παράπτωμα που έχει παραγραφεί και διατυπώνεται στη διερεύνηση άλλου παραπτώματος λαμβάνεται υπόψη στο μέγεθος της ποινής που τυχόν θα επιβληθεί. Ένα από αυτά είναι αυτό της προμήθειας κλιματιστικών στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την οποία ο τότε Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κύριος Αρματάς, μετά από καταγγελία του τότε Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Χρήστου Γραμματικόπουλου, και το υπ’ αριθ. 3256/30-5-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου είχε επιληφθεί του θέματος και με το υπ’ αριθ. 623/21- 6-2012 έγγραφό του αποφάνθηκε ότι η κυρία Μαντά ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προμήθεια και την εγκατάσταση των κλιματιστικών, δηλαδή χωρίς μελέτη, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το Ν.3669/2008. Επίσης είναι η μη υλοποίηση της υπ’ αριθ. 84 απόφασης, 18-11-2014, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ζήτημα για το οποίο οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εξέδωσαν και το από 19-1-2016 ψήφισμα με το οποίο κάνουν λόγο για έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και της Διεύθυνσης για προκλητική αδιαφορία αυτής στα προβλήματά τους και για επιλεκτική της συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων. Στη μη υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η κυρία Μαντά είναι υπότροπη όπως στην παραπάνω μη υλοποίηση της απόφασης του συμβιβασμού με την EURODRIP ΑΒΕΓΕ. Δεν γνωρίζει η κυρία Μαντά ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υλοποιούνται άμεσα και ότι όποιος 4 έχει αντιρρήσεις στις αποφάσεις αυτές και περισσότερο η Διευθύντρια, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 18, παρ. 1, του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Επειδή η κυρία Μαντά έχει υποπέσει στις παραβάσεις του άρθρου 34, παρ. δ και ε του Ο.Ε.Υ. οι οποίες συνιστούν περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος και οπωσδήποτε βαριάς αμέλειας περί της άσκησης των καθηκόντων ως Διευθύντριας, επειδή αρμόδιοι για την επιβολή πειθαρχικής ποινής στη Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., σύμφωνα με τον παραπάνω οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, άρθρο 35, παρ. 10, του Ο.Ε.Υ., επειδή οι εξηγήσεις της κυρίας Μαντά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις παραβάσεις της αυτές, επειδή ποινή πρόσφορη προς τις παραπάνω παραβάσεις λαμβανομένων υπόψη και των παραβάσεων που έχουν παραγραφεί σύμφωνα με το παραπάνω, είναι αυτή της οριστικής απόλυσης με μονομερή καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, αφού η βαρύτητα των παραπτωμάτων είναι τέτοια που δεν αρκεί η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης 3 μηνών με ακριβώς το άρθρο 35.2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, γι’ αυτούς τους λόγους εισηγούμαι την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσης με μονομερή καταγγελία της εργασιακής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.». Αυτή ήτανε η εισήγηση για το τελευταίο θέμα. Νομίζω αν έχουν να ρωτήσουν κάτι οι Σύμβουλοι, από κει και πέρα η κυρία Μαντά θα κάνει την τοποθέτησή της και μετά θα ψηφίσουμε. Η κα. Μαντά ενημερώνει το Σώμα ότι η τοποθέτησή της καταρχάς είναι αυτή που ήδη έχει δώσει στα μέλη του Δ.Σ. και τονίζει ότι η ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου θα έπρεπε είδη να είχε δοθεί στα μέλη πριν την συνεδρίαση, προς ενημέρωσή τους . Ο Πρόεδρος απαντά ότι το Σώμα έχει ενημερωθεί ήδη προφορικά σχετικά με την ανωτέρω εισήγησή του και δίνει το λόγο στην κα. Ξυπνητού η οποία αναφέρει τα κάτωθι : «Μέσα σε αυτή την εισήγηση αναφέρονται νέες δήθεν πειθαρχικές παραβάσεις της κυρίας Μαντά για τις οποίες δεν έχει γίνει λόγος μέχρι τώρα με κανένα εσωτερικό έγγραφο προς εκείνη, για την οποία δεν έχει κληθεί και σε απολογία. Ακόμη και αν θεωρηθεί με τα άρθρα τα οποία ανέφερε στην εισήγηση, που είναι διατυπωμένη φυσικά από πληρεξούσιο δικηγόρο σας, ακόμη και αν διατυπωθεί ότι αφορά δήθεν σε αναφερόμενη άλλη παράβαση στο παρελθόν, την οποία τώρα τη φέρνουμε στη διαδικασία για το μέγεθος της ποινής. Άρα σε αυτό το στάδιο ακόμα και μόνο από την εισήγηση έτσι όπως τίθεται, και από το γεγονός ότι δεν έχω λάβει γνώση ως Άννα Μαντά της εισήγησης του περιεχομένου της θεωρώ ότι παρατύπως εισηγείστε νέα θέματα, γι’ αυτό και μόνο το λόγο εγώ ζητώ την αναβολή της συζήτησης του θέματος του σημερινού. Αυτό θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά και θα ήθελα επίσης να τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν βάζαμε στην άκρη τα νέα δεδομένα τα οποία φέρνετε σήμερα στη σημερινή διαδικασία, υπάρχουν 5 ενστάσεις ως προς τις παρατυπίες που έχουν τεθεί για την παρούσα διαδικασία. Αυτές λοιπόν έχουν να κάνουν με το εξής, καταρχάς ως θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρονται πειθαρχικές παραβάσεις, το αν αυτά για τα οποία έχει κληθεί σε απολογία, εντός εισαγωγικών, για μας η κυρία Μαντά αποτελούν ή όχι παραβάσεις, δεν είναι απόφαση που μπορεί να πάρει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο οιοσδήποτε άλλος. Πριν τη συζήτηση του θέματος θα λέει, θέμα προς συζήτηση: 1ον), αν αποτελούν πειθαρχική παράβαση και εφόσον αποτελούν πειθαρχική παράβαση τότε έχουμε την επιβολή της ποινής. Άρα σαν θέμα έτσι όπως εισφέρεται, ότι υπάρχουν πειθαρχικές παραβάσεις, εκτός ότι δεν εισφέρεται με τη νόμιμη διαδικασία προσβάλλει κατάφωρα την προσωπικότητα της εντολέας μας και την εργασιακή της σχέση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Όσον αφορά στις κλήσεις σε απολογία που μέχρι σήμερα έχουν κοινοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.3528/2007 δεν έχουν νομίμως επιδοθεί. Και αυτό διότι δεν έχουν επιδοθεί ως πρέπει, ως είναι αναγκαίο, με δικαστικό επιμελητή, ή με άλλο δημόσιο όργανο. Επίσης, δεν έχει τηρηθεί η απαιτούμενη εκ της διάταξης 140 του 3584 του 2007, προαπαιτούμενη προθεσμία των 4 εργασίμων ημερών, που σημαίνει ότι επειδή η πρόσκληση για τη σημερινή συζήτηση του θέματος σας κοινοποιήθηκε μόλις την Παρασκευή, δεν έχουν παρέλθει οι τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες για τη συζήτηση του παρόντος θέματος. Επίσης, το Δ.Σ. σήμερα καλείται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο πλέον, γιατί εσείς δεν μπορείτε να λάβετε μόνος σας ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου την απόφαση για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, καλείται να συζητήσει μία υπόθεση που αφορά απολύτως σε δήθεν πειθαρχική, για μας, θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο αν είναι πειθαρχική παράβαση, στο πλαίσιο όμως ενός Δ.Σ. το οποίο αφορά τελείως σε τεχνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να εισφέρεται με αυτό τον τρόπο και θα έπρεπε κανονικά να εισφέρεται ως πειθαρχικό όργανο σήμερα, σε ένα θέμα που θα είναι και το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τέλος, όσον αφορά στο παράτυπο της διαδικασίας, της σημερινής, έτσι όπως τίθεται, θα ήθελα να πω ότι επειδή ακριβώς ως μόνο αρμόδιο όργανο για την όποια έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά της κυρίας Μαντά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ίδιες οι κλήσεις σε απολογία έχουν παρατύπως επιδοθεί από μόνο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ έπρεπε πρώτα να έχει προδιατυπωθεί απόφαση ότι.. «καλούμε την κυρία Μαντά σε απολογία», να ληφθεί απόφαση να την καλέσουν σε απολογία, να διατυπωθούν οι κλήσεις σε απολογία και κατόπιν να ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο η σημερινή διαδικασία. Άρα όλη η διαδικασία και το επείγον, εντός εισαγωγικών, αυτό το γρήγορο, Μ. Τετάρτη να γίνει με αυτό τον τρόπο, είναι παράτυπο, παράνομο και καταχρηστικό. Επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος καταρχήν όσον αφορά στις ενστάσεις του τυπικού της διαδικασίας της σημερινής. 6 Θα αναφερθούμε τώρα στα πραγματικά περιστατικά. Καταρχάς να διασαφηνίσω κάτι κύριε Πρόεδρε, δεν σας κατηγορεί κανείς, στις απολογίες, για σύγχυση. Αυτό για το οποίο.. καταρχάς θα πω ότι η εισήγηση αφορά σε ένα και μόνο.. μια αποτύπωση των απολογιών της κυρίας Μαντά με τη γραφή του συναδέλφου του κυρίου Ροϊνιώτη, αν βλέπαμε τις απολογίες μία-μία, τις οποίες τις έχετε πάρει νομίζω, από την κυρία Μαντά, δεν αποτυπώνονται με αυτό τον τρόπο, δηλαδή δεν μίλησε κανείς για σύγχυση. Μιλά και λέει ότι.. είμαι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που όμως υπάγομαι στις διατάξεις των ΟΤΑ. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά, μα πουθενά, στις κλήσεις προς απολογία που της γίνονται. Φυσικά οι διατάξεις τις οποίες εφαρμόζετε σήμερα έχουν να κάνουν με εφαρμογή και του Κώδικα περί δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Άρα αυτό που αναφέρθηκε στην εισήγηση δεν έχει τεθεί με αυτό τον τρόπο στις απολογίες. Πάμε τώρα στα πραγματικά περιστατικά. Όλα ξεκινούν από τη μία και μόνο υπόθεση, τη μη υπογραφή, τη μη, μάλλον, υπογραφή, τη μη θέση υπογραφής σε μία επιταγή 40.000€, αφορά σε μία όντως δικαστική υπόθεση, μπορεί να κάνω λάθος το όνομα και ας μου επιτραπεί το λάθος, EURODRIP ΑΒΕΓΕ, ΥΔΡΟΕΛΕΓΧΟΣ. Όλα ξεκινούν λοιπόν με τη μη θέση της υπογραφής της κυρίας Μαντά ενόσω είναι σε άδεια από 11-2-2016 μέχρι την 16-2-2016». Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ζητά από το Σώμα αν συμφωνεί να συζητηθεί το θέμα αυτό ή να αναβληθεί σύμφωνα με την πρόταση της κας. Ξυπνητού. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως συζητηθεί και ληφθεί σχετική απόφαση. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα. Μαντά η οποία διαβάζει την εισήγησή της ως κάτωθι: «Σχετικά με το 4ο θέμα, το σημερινό που μιλάμε, καταρχήν με το 4ο θέμα προβάλλεται δήθεν η εκ μέρους μου τέλεση πειθαρχικών παραβάσεων αν και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ύπαρξης στο πρόσωπό μου πειθαρχικών παραβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3584/2007, 3528/2007 και 3852/2010. Η αναφορά στα θέματα της σημερινής συνεδρίασης, μιας φερόμενης εκ των προτέρων απόφασης περί δήθεν ύπαρξης πειθαρχικών παραβάσεων, προσβάλλει κατάφωρα την προσωπικότητά μου, το εργασιακό μου γίγνεσθαι, θίγει την τιμή και την υπόληψή μου, και αποτελεί μια άκρως συκοφαντικώς δυσφημιστική πράξη εις βάρος μου. Και γι’ αυτό επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου που απορρέει από τον αστικό και ποινικό νόμο. Οι κλήσεις σε απολογία που μέχρι σήμερα μου έχουν κοινοποιηθεί δεν έχουν επιδοθεί σε εμένα με δικαστικό επιμελητή ή με άλλο δημόσιο όργανο όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 3528/2007. Εχω ήδη επιφυλαχθεί ως προς τις παρατυπίες της διαδικασίας κλήσης μου σε απολογία με το περιεχόμενο του συνόλου αυτών. Η συζήτηση λοιπόν σήμερα δεν μπορεί να λάβει χώρα καθόσον δεν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ της διάταξης 140 του Ν. 3584/2007, προθεσμία των 4 εργασίμων ημερών 7 τουλάχιστον. Η πρόσκληση μου κοινοποιήθηκε εκπροθέσμως, στις 22-4-2016 και ως εκ τούτου δεν μεσολάβησε το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Το σημερινό Δ.Σ. δρα σαν συλλογικό πειθαρχικό όργανο, για τη συζήτηση των υποθέσεων για τις οποίες έχω κληθεί σε απολογία και δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξή του άλλο πλην της δήθεν εκ μέρους μου τέλεσης πειθαρχικών παραβάσεων, θέμα που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα και τον σκοπό συνεδρίασης του Δ.Σ. Γι’ αυτό το λόγο, επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά, παρανόμως εισάγεται το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που δρα σαν συλλογικό και όχι σαν πειθαρχικό όργανο για την σύγκληση του οποίου (ως πειθαρχικού) τηρείται διαφορετική διαδικασία. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Βρισκόμουν σε κανονική άδεια 11 Φεβρουαρίου 2016 και μέχρι 16-2ου και εδώ παρακαλώ πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που θα ακούσετε τώρα, λήφθηκε απόφαση του Δ.Σ., του δικού σας, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Μαστορίκος ορίστηκε αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά την οποιαδήποτε απουσίατης Διευθύντριας, δηλ. εμού . Η εν λόγω απόφαση παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας καθόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση αναπληρωτή Διευθυντή, σε κάθε δε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 18.1.9. αυτού ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όταν πρόκειται να απουσιάσει ή έχει κώλυμα αντικαθίσταται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. από τον προϊστάμενο μιας εκ των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Επομένως, ο οργανισμός μιλάει για μία κατά περίπτωση αντικατάσταση του Διευθυντή, δηλαδή κάθε φορά που θα απουσιάσει ή έχει κώλυμα ο Διευθυντής, με απόφαση του Δ.Σ. κατά τη λήψη της οποίας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. σίγουρα δεν θα πρέπει να απουσιάζει ο ίδιος ο Διευθυντής. Στη συγκεκριμένη απόφαση παραβιάστηκαν λοιπόν οι διατάξεις του οργανισμού ενώ δεν συμπεριλήφθηκε στην απόφαση η απαιτούμενη εμπεριστατωμένη αιτιολογία που επιβάλλει ο νόμος. Ενόσω λοιπόν είμαι σε άδεια και δεν γνωρίζω την παραπάνω απόφαση, ο κύριος Μαστορίκος με πίεση του Προέδρου και Αντιπροέδρου υπογράφει μια επιταγή 40.000€ με εκδότρια τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προς πληρωμή της εταιρείας EURODRIP ΑΒΕΓΕ. Η εν λόγω επιταγή επιστρέφεται τελικά και πάλι στη Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. χωρίς να πληρωθεί. Τότε ζητείται (μετά την επιστροφή μου από την άδεια) σε μένα η υπογραφή της εποιταγής αυτής, η οποία, ως μου επικοινωνείται από τον χειρίζοντα την υπόθεση δικηγόρο κ. Δημήτριο Ροϊνιώτη, αποτελεί την πρώτη δόση από σύνολο 2 δόσεων στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με την εν λόγω εταιρεία. Δεν μου αποδίδεται όμως το σύνολο των εγγράφων που συνοδεύουν την εντολή πληρωμής, ώστε να τηρηθεί η νόμιμη και προσήκουσα διαδικασία και να προβώ στην εκτέλεση της εντολής του Δ.Σ. Δεν μου αποδίδεται ο υπογραφείς συμβιβασμός μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και της άνω 8 εταιρείας, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο, τον κύριο Κωστούρο και από τον οποίο, για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ο κ. Κωστούρος είχε την εξουσιοδότηση να υπογράψει και ο πληρεξούσιος δικηγόρος κύριος Ροϊνιώτης να συντάξει και να επιμεληθεί το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό (αρ. αποφ. 84/2016 Δ.Σ. ΔΕΥΑΝ),. ( Ο κύριος Ροϊνιώτης έχει επιμεληθεί για όλα τα σχετικά έγγραφα της ανταγωνίστριας εταιρείας, ο κύριος Ροϊνιώτης είναι αυτός που φέρνει στην εταιρεία μας όλα τα έγγραφα που αφορούν στην EURODRIP και δεν επιμελείται να υπογραφεί και το συμφωνητικό που πρέπει και που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπογραφεί η επιταγή από μένα). Για το λόγο λοιπόν αυτό ζήτησα την απόδοση των απαιτούμενων εγγράφων, με το υπ’ αριθ. 263/10-3-2016 έγγραφό μου, στο οποίο κάνω μνεία ότι δεν ζητήθηκε η εισήγησή μου επί της εν λόγω υπόθεσης, παραθέτω δε, και παλαιότερη εισήγησή μου για το ίδιο θέμα, της 14/2/2012 σε αντίστοιχο Δ.Σ. ΔΕΥΑΝ Εμμένω δε στην άποψή μου ότι ο εν λόγω συμβιβασμός δεν συνάδει με τα συμφέροντα της επιχείρησης. Σημειώνω προς το σεβαστό Δ.Σ. πως είμαι υποχρεωμένη εκ των διατάξεων του Ο.Ε.Υ. (άρθρο 35.11) να κάνω γνωστές τις επιφυλάξεις μου πριν την εκτέλεση της εντολής από το Δ.Σ. εφόσον κρίνω πως αυτή είναι αντίθετη με το συμφέρον της επιχείρησης . Ενόσω λοιπόν εκτυλίσσονται τα ανωτέρω, δηλαδή ενώ εγώ δεν έχω υπογράψει την παραπάνω επιταγή 40.000€, (την οποία επιμόνως μου ζητούν από τότε που πήρατε εσείς την απόφαση, μου ζητάει ο κύριος Ροϊνιώτης, μου ζητάει ο δικηγόρος της εταιρείας από την Αθήνα, μου ζητάει μέχρι η γραμματέας του Δημάρχου, από το Δήμο), λαμβάνω λοιπόν με αριθ. πρωτ. 74/2016 την πρώτη κλήση σε απολογία. Τυχαίο; Σύμφωνα με την οποία καλούμαι να απολογηθώ εγγράφως σχετικά με την αναφορά μου κατά τη διάρκεια της 12 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., 18-12-2015, ότι δηλαδή για προσωπικούς λόγους πήρα από το ταμείο της επιχείρησης συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., εκπρόσωπο των εργαζομένων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από διάταξη νόμου ή τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (φ.276/Β/2006), , όπως ισχύει μέχρι σήμερα, και χωρίς εξουσιοδότηση ή απόφαση αρμοδίου οργάνου. Άρα η κλήση μου σε απολογία αφορά σε μία λεκτική αναφορά μου σε συνεδρίαση του Δ.Σ.; (Δηλαδή η 28 χρόνια υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κρίνεται και σύρεται σε απολογία και σε παύση για μία λεκτική αναφορά μου;) Στην εν λόγω κλήση σε απολογία δεν καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενα σε μένα πειθαρχικό παράπτωμα ως επιβάλλεται εκ των διατάξεων του Ν.3584/2007. Γι’ αυτό το λόγο δεν έχει τηρηθεί η απαιτούμενη νόμιμη και προσήκουσα προδικασία. Σ’ αυτή την κλήση απαντώ συγκεκριμένα, (είναι αυτά που σας είχα κοινοποιήσει στο προηγούμενο Συμβούλιο, τα οποία δεν σας είχε κοινοποιήσει ο κύριος Πρόεδρος ως όφειλε, αφού εσείς είστε το πειθαρχικό όργανο. Σας τα κοινοποίησα εγώ στο προηγούμενο Συμβούλιο).
  Στις 18 Δεκεμβρίου λοιπόν, του 2015 συγκλήθηκε το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση με 13
  θέματα ημερήσιας διάταξης ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας, με οικονομικό περιεχόμενο, αφού τα11 εξ αυτών αφορούσε στην έγκριση μελετών για έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. που αντιστοιχούν σεδαπάνη ιδιαίτερα μεγάλων ποσών. Και ενώ όλα αυτά τα θέματα ψηφίστηκαν αμέσως και χωρίςενστάσεις, με την απλή εκφώνηση του τίτλου τους, αντίθετα, το θέμα που αφορούσε στις άδειες του προσωπικού αποτέλεσε το έναυσμα για συζήτηση που εξελίχτηκε σε έντονα καταγγελτικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό λόγο με προσωπικές επιθέσεις σε βάρος μου πέραν κάθε νομίμου πλαισίου και με την πρόσκληση μάλιστα του προέδρου του Δ.Σ. προς το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. οι οποίοι είχαν προσκληθεί και περίμεναν στο ισόγειο να παραστούν κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα σε συνεδριάσεις του
  Δ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής που τέθηκε το θέμα της πληρωμής των αδειών του προσωπικού που δεν έλαβαν εντός του 2014, για λόγους που αφορούν στις ανάγκες της επιχείρησης και σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα εφαρμοσθέντα επί σειρά ετών στο θέμα της χορήγησης αδείας, ανέφερα ότι έλαβα το ποσό των 2.275€ ως αποδοχές αδείας, τον Απρίλιο του 2015, με βάσητην υπ’ αριθ. 2/2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στις 17 Μαρτίου του 2015. Μάλιστα τασχετικά εντάλματα-εντολές πληρωμών υπογράφηκαν και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως άλλωστεκαι η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ.Ουδέποτε επομένως ανέφερα πως πήρα από το ταμείο της επιχείρησης οποιοδήποτε ποσό, τοδε αυτό ποσό υπολογίστηκε ως ποσό αδείας μέχρι 2015, από τον λογιστή της επιχείρησης. Καικαταβλήθηκε ηλεκτρονικά με τη μισθοδοσία μου, η οποία εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα τηςεπιχείρησης. (Δεν άνοιξα το συρτάρι να πάρω λεφτά). Το παραπάνω ποσό που μου χορηγήθηκε, τοεπέστρεψα κιόλας, 5-6-2015, δηλ. 2 μήνες μετά, σε ανύποπτο χρόνο της άνω συνεδρίασης του Δ.Σ.του Δεκεμβρίου 2015 (που ανακάλεσε την απόφαση του Δ.Σ. περί πληρωμής αδειών), γιαπροσωπικούς λόγους μου και δη διότι ήδη από τότε είχε ξεκινήσει σε βάρος μου μια μεθοδευμέναάσχημη πρακτική προπηλακισμού μου, από τον κύριο Πρόεδρο και τον συνεργάτη του, τον κύριοΛυκομήτρο, διότι επανειλημμένως έχω τελέσει το έργο μου με ευσυνειδησία και έχω αρνηθεί νασυμμορφωθώ με εντολές που αφορούν στην οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης. ΚύριοιΣύμβουλοι, θέλησα έτσι να αποδείξω πως δεν κάνω χρήση των δικαιωμάτων που δίνει η εργατικήνομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση αδειών, η οποία νομοθεσία συνεχώς αλλάζει με νεότερες
  διατάξεις. Θυμίζω ότι η επιχείρηση αυτή έχει στηθεί εκ του μηδενός, πριν 28 χρόνια, με την κατάθεση ψυχής και την επίπονη προσπάθεια εμού της ιδίας και 2-3 υπαλλήλων και στη συνέχεια επεκτάθηκε απασχολώντας 40 εργαζόμενους και συνεργαζόμενη με άλλες 40 τουλάχιστον επιχειρήσεις καιιδιώτες της ευρύτερης περιοχής μας. Διεπόμενη από ένα συγκεκριμένο νομικό και κανονιστικό 101
  πλαίσιο έχει μέχρι σήμερα καταφέρει να διαχειριστεί με αξιοπρέπεια και επιτυχία τα
  εμπόδια που δημιουργήθηκαν στην πορεία της οργάνωσης και λειτουργίας της.
  Θεωρώ ότι έχω συνδράμει σε ένα μεγάλο μέρος σ’ αυτό το επίτευγμα, εργαζόμενη
  καθημερινά για την καλύτερη λειτουργία του και αρνούμενη συστηματικώς να αποδέχομαι εντολέςπου εντάσσονταν στην πολιτική βούληση και το όραμα των μελών του Δ.Σ., μετουσιώνοντάς τες σε νόμιμες αποφάσεις των Δ.Σ. κατόπιν δικών μου εισηγήσεων, αφού πρώτα λάμβανα υπόψη τονομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
  Γι’ αυτούς τους λόγους δε, όπως είναι στους πάντες γνωστό, έχω εκδιωχθεί δικαστικώς με
  τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, τόσο προσωπικό όσο και κατ’ επέκταση υπηρεσιακό,
  και έχω βεβαίως πανηγυρικά δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις όλου του εύρους των δικαστικών
  βαθμίδων.
  Θεωρώ ότι η κλήση μου σε απολογία για ένα ουσιαστικά ανύπαρκτο γεγονός που
  αποδεικνύει την προσωπική υπέρβασή μου και ουδόλως θίγει ούτε οικονομικά ούτε ηθικά την
  επιχείρηση αυτή, είναι προφανώς παρεξήγηση, πάντα βέβαια εντασσόμενη σε μια τακτική
  προσωπικής επιθέσεώς μου, σε μία χρονική περίοδο που έχω αρνηθεί να εισηγηθώ θέματα που με
  πλήρη συνείδηση πιστεύω ότι ζημιώνουν την επιχείρηση. (μία περίοδο που έχω αρνηθεί να
  υπογράψω την περίφημη επιταγή των 40.000€ χωρίς να έχει υπογράψει εκ των προτέρων ο κύριος
  Πρόεδρος ως όφειλε, τη σύμβαση με την εταιρεία).
  Αρκεί ν’ αναφερθώ ότι κατά την διάρκεια της παραπάνω απουσίας μου για σοβαρούς λόγους
  υγείας του γιου μου, (λόγω της οποίας καθυστέρησα ν’ απολογηθώ), ο οποίος νοσηλεύτηκε σε
  εντατική μονάδα νοσοκομείου στην Κύπρο εκδόθηκαν ερήμην μου:
  - απόφαση αντικατάστασής μου σε περίπτωση απουσίας μου,
  - έγκριση δαπάνης και εσπευσμένη υπογραφή επιταγής ύψους 40.000€ από τον
  αντικαταστάτη μου για έργο κατά του οποίου έχω επανειλημμένως εισφέρει τις
  αιτιολογημένες αντιρρήσεις μου προς όφελος της υπηρεσίας μας.
  - Ανακοίνωση περί χωροταξικής αλλαγής των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., και
  συγκεκριμένα απομάκρυνση μου από τον μέχρι σήμερα εργασιακό μου χώρο.
  - Απόφαση περί συγκροτήσεως λογιστικού σχεδίου για τον έλεγχο των δαπανών, θέμα το
  οποίο είχα θέσει εγώ στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 11 Φεβρουαρίου του
  2016, προκειμένου να διαχειριστώ σημαντικά θέματα νομιμότητας για τη λογιστική
  παρακολούθηση λόγω του νέου καθεστώτος που ισχύει για τις Δ.Ε.Υ.Α.έλεγχος
  επιτρόπου κ.λ.π. Το θέμα όμως συζητήθηκε εν απουσία μου και ελήφθησαν αποφάσεις
  που με αφορούν.
  Κατόπιν μου κοινοποιήθηκαν μη νομίμωκαι οι ευρισκόμενες εις χείρας κλήσεις μου σε
  απολογία σχετικά με την αναφορά δικαστικών αποφάσεων άμεσα συνδεόμενες με την πρώτη ως
  111
  άνω υπόθεση της περιβόητης επιταγής και άλλες 4 διαφορετικές κλήσεις σε απολογία για
  δήθεν αδικαιολόγητη απουσία μου που ουδόλως αποδεικνύονται. Έχω ήδη απαντήσει για τις
  συγκεκριμένες ημερομηνίες ως κάτωθι:
  Στις 23-3-2016, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, απουσίαζα στην Τρίπολη, στην Υπηρεσία
  Υδάτων της Περιφέρειας, μετακινούμενη με τον Προϊστάμενο τον κύριο Μαστορίκο και αφού
  ζητήσαμε το υπηρεσιακό όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος το
  χρησιμοποιεί ο ίδιος), για τη μετακίνησή μας, προκειμένου να παρασταθούμε σε συναντήσεις που
  έλαβαν χώρα για ζητήματα που αφορούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Το ήξερε δηλαδή αυτό ο κύριος
  Πρόεδρος και με κάλεσε σε απολογία) .
  Κατά την ημερομηνία 11-3-2016 απουσίαζα από την Υπηρεσία μου κάνοντας χρήση της
  «βραυχρόνιας αναρρωτικής άδειας των 2 μη συνεχόμενων ημερών ανά έτος», που χορηγούνται
  μόνο με υπεύθυνη δήλωση υπαλλήλου, σύμφωνα με το Ν.4210/2013, άρθρο 55 παρ.2 του
  Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4210/2013. Το πρωί δε της ίδιας ημέρας
  επικοινώνησα τηλεφωνικά στη γραμματέα όπως βεβαιώνει και η ίδια, για την απουσία μου αυτή
  σας έχω ήδη προσκομίσει το με αρ. πρωτ. 334/21-3-2016 έγγραφό μου για την αναρρωτική
  αυτή.
  Τις ημερομηνίες 24-3ου, 31-3ου, 6-4ου/2016 βρισκόμουν κανονικά στην εργασία μου, έχοντας
  προσέλθει εγκαίρως και αποχωρώντας μετά τις 16:00 όπως κάνω ημερησίως, λόγω μεγάλου όγκου
  εργασίας. Σημειώνεται δε ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων μου είμαι υποχρεωμένη να
  μεταβαίνω σε συναντήσεις σε επιτροπές, συναντήσεις συνεργατών στον Περιφερειάρχη και
  Αντιπεριφερειάρχη σε τράπεζες για τις πληρωμές, σε υπηρεσίες για την παρακολούθηση της
  πορείας των έργων, καθήκοντα τα οποία γνωρίζετε επί σειρά ετών ότι τελώ και για τα οποία
  απουσιάζω κατά τη διάρκεια της μέρας, (όχι καθημερινώς αλλά όταν κριθεί απαραίτητο) για μικρό
  χρονικό διάστημα ώρας ή ωρών από την Υπηρεσία μου. Αυτό είναι γνωστό σε όλους τους
  εργαζόμενους της επιχείρησης και σε σας. Θα ήθελα όμως να μου γνωστοποιήσετε σε ποιον έχετε
  αναθέσει την παρακολούθησή μου για την τήρηση του ωραρίου μου, ώστε σε αυτόν να
  απευθύνομαι κάθε φορά που πρέπει να απουσιάσω για τους λόγους. , (να του λέω πότε φεύγω και
  πότε έρχομαι, διότι κάρτα δεν χτυπάμε), διότι ουδόλως αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται
  αυθαίρετα στις κλήσεις προς απολογία. Σημειώνω ότι στο παρελθόν μεθοδεύτηκε σε βάρος μου
  καθεστώς δήθεν πειθαρχικών παραβάσεων λόγω αδικαιολόγητης απουσίας μου, προκειμένου να
  προσβληθεί η προσωπικότητά μου και η σφαίρα της εργασίας μου, χωρίς αποτέλεσμα. Πρόκειται
  για μια απόλυτα αποτυχημένη εργοδοτική μεθόδευση. Έχει επαναληφθεί.
  Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κατάσταση αυτή δεν συνάδει με την ευσυνείδητη εκ
  μέρους μου άσκηση των καθηκόντων μου επί 28 χρόνια, και δεν υπαγορεύεται από όφελος των
  συμφερόντων της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό τούτου είναι ότι αναγκάστηκα να πάρω κανονική
  άδεια και να ζημιωθώ, με δικές μου δαπάνες, (μετακίνησης, διαμονής, κ.λ.π.) την συμμετοχή σε
  121
  ημερίδα που διοργάνωσε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στη Λάρισα, με σημαντικό αντικείμενο εισηγήσεων,
  την ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα της
  Δ.Ε.Υ.Α., με αντίστοιχη συμμετοχή όλων των Δ.Ε.Υ.Α. όλης της Ελλάδος, για το οποίο γεγονός όχι
  μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συναίνεσε να παρακολουθήσουμε για την καλυτέρευση των
  συνθηκών της δικής μας Δ.Ε.Υ.Α. (ή και να μας παρακινήσει ως όφειλε), αλλά αρνήθηκε ότι
  γνώριζε το γεγονός παρότι τον είχα προσκαλέσει προσωπικά, επανειλημμένως και προσηκόντως,
  αναρωτώμενος μάλιστα γιατί δεν είχα δήθεν κάνει χρήση της κανονικής αδείας μου.
  Με την ίδια αυθαίρετη τακτική ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αρνήθηκε εγγράφως τη μετάβασή μου
  στην Αθήνα για συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., της οποίας είμαι μέλος εδώ και χρόνια, για τη
  συζήτηση σοβαρότατων για την επιχείρηση θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της,
  με την αιτιολογία ότι δήθεν καθυστερημένα υπέβαλα το αίτημά μου δήλον ότι προσηκόντως
  εξήγησα ότι δεν προωθήθηκε στον ίδιο λόγω αιφνίδιας ασθένειας της γραμματέως μου.
  Σημειώνω και πάλι ότι η μετάβασή μου και συμμετοχή μου σ’ αυτή τη συνεδρίαση μόνο
  όφελος για το μέλλον της επιχείρησης θα είχε.
  Επειδή δεν υπάρχει καμία αιτιολογία, απόδειξη και κανένα πραγματικό γεγονός που να
  δικαιολογεί τις συνεχείς κλήσεις σας σε δική μου απολογία.
  Επίσης, ο προπηλακισμός μου και η εκπαραθύρωσή μου, η συνεχόμενη προσβολή της
  προσωπικότητάς μου, η συκοφαντική δυσφήμισή μου είναι καθημερινότητα πλέον στο εργασιακό
  περιβάλλον μου, απευθυνόμενη σε μένα με τρόπο απάδοντα στις αρχές της καλής πίστης και των
  χρηστών ηθών, εκτυλίσσεται δε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σε άτυπες και επίσημες επιτροπές σε
  συναντήσεις του προσωπικού που φημολογείται ο δήθεν διωγμός μου από την Υπηρεσία μου,
  γεγονότα για τα οποία ρητώς επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου.
  Επειδή έχω ήδη απευθύνει το με αρ. πρωτ. 335/22-3-2016 έγγραφό μου προς τον Πρόεδρο
  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. , καλώντας τον να ανακαλέσει για την άσχημη και απρεπή σε βάρος μου
  συμπεριφορά του κατά τις ημερομηνίες 10-3-2016 και 17-3-2016, η οποία με θίγει και με
  προσβάλλει κατάφορα .
  Επειδή συνεχίζω να παρέχω τις υπηρεσίες μου με ευσυνειδησία, τιμιότητα και εργατικότητα,
  προσδοκώντας στο καλύτερο αποτέλεσμα για την επιχείρηση που με μεράκι και αγάπη ιδρύσαμε με
  τους συναδέλφους μου.
  Επειδή έχω κοινοποιήσει προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. το σύνολο των απολογιών μου (566/20-
  4-2016 έγγραφό μου).
  Επειδή ουδείς απολύτως λόγος συντρέχει για την επιβολή στο πρόσωπό μου οιασδήποτε
  πειθαρχικής ποινής, καθ’ όσον σε ουδεμία πειθαρχική παράβαση έχω υποπέσει.
  131
  Επειδή στην παρούσα συνεδρίαση επιθυμώ να παρίσταμαι μετά της πληρεξούσιας
  δικηγόρου μου Ευαγγελίας Γ. Ξυπνητού, δικηγόρου Ναυπλίου, ως προβλέπεται από την διάταξη
  του άρθρου 140 του Ν. 3584/2007.
  Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου» .
  Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των δύο παρευρισκομένων
  δικηγόρων , αποχώρησε από την αίθουσα η κα. Μαντά με την δικηγόρο της κα. Ξυπνητού
  Το λόγο πήρε και πάλι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος ενημερώνει το Σώμα για καθένα από τα όσα
  αναφέρει η κα. Μαντά στην εισήγησή της .
  Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρει:
  «…Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, εκεί αναφερόμαστε, υπάρχουν και τα πρακτικά και αυτοί εδώ
  είναι όλοι αυτήκοοι μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες, όταν συζητούσαμε τις άδειες του προσωπικού
  είχε πει ότι δεν είχαν πληρωθεί οι άδειες όλου του προσωπικού αλλά επιλεκτικά κάποιες
  πληρωθήκανε. Και μας είπε ότι ένας από τους 4 που είχε πάρει χρήματα ήταν και η κυρία Μαντά.
  Πρέπει να ξέρουμε πρώτα-πρώτα ότι για να πληρωθεί την άδεια κάποιος υπάρχουν διαδικασίες που
  πρέπει να γίνουν. Μπορεί η κυρία Μαντά να πληρώσει τους εργαζόμενους που έχουν κάνει αίτημα
  για πληρωμή αδείας αλλά η ίδια θα πληρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο.
  Δηλαδή θα κάνει αίτημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ρωτήθηκε.. τώρα
  μιλάμε για τα πρακτικά, καμιά δεκαριά φορές επιμόνως από τον Αντιπρόεδρο αν είχε πάρει άλλος
  λεφτά… αν είχε πάρει άλλος λεφτά, έτσι δεν είναι στα πρακτικά; Είπε ότι.. «είχα πάρει και εγώ».
  Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ο πρόεδρος συνεχίζει λέγοντας
  «…Εγώ τότε είπα ότι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται, θα δούμε τι θα γίνει στη
  συνέχεια για να το κοιτάξουμε, γιατί ήτανε μια κατάσταση.. και έστειλα ένα μήνα, 40 μέρες μετά
  έστειλα μια κλήση σε απολογία γι’ αυτό. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι συνιστά ένα
  παράπτωμα απίθανο και θα το πάρετε όπως το λέω, γιατί πρώτα-πρώτα να πω εγώ μερικά πράγματα
  γι’ αυτά που ειπώθηκαν. Το αν το Συμβούλιο καλεί τους εργαζόμενους ή όχι δεν έχει καμία
  δουλειά η Διευθύντρια να ξέρει ή να μην ξέρει. Αυτά έχουν να κάνουν με το Συμβούλιο και έχουν
  να κάνουν με τη διοίκηση. Το αν συζητεί 10 θέματα σε 3 λεπτά, μόνο με την ανάγνωση του
  θέματος και ένα θέμα των αδειών 2 ώρες, ποσώς αφορά στον σχολιασμό από τη Διευθύντρια. Να
  ξέρουμε τι γίνεται. Το αν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. καλεί άτυπη συνάντηση των
  υπηρεσιακών παραγόντων μία φορά την εβδομάδα, κρατάει πρακτικά η γραμματέας του, γιατί
  είχαμε πει ότι.. Μαστορίκο έχεις 1 μήνα να ετοιμάσεις εναλλακτικό σενάριο για αυτό και πρέπει να
  το ξέρουμε»… Τι λες; Αυτό.. τι λύση προτείνετε για εξοικονόμηση ενέργειας; Αυτή.. τι κάνετε;… αυτά
  δεν έχουν καμία σημασία το να τα πάρει κάποιος άλλος. Τα κρατάει η γραμματέας μου για μένα.
  Δεν είναι πράγματα τα οποία δημοσιεύονται. Το καταλαβαίνετε. Όταν γίνεται με πρόσκληση αυτό
  το πράγμα πριν γραφτεί η πρόσκληση και έρχεται η Διευθύντρια, μετά από ώρα, φυσικά και δεν
  μπαίνει κανένας όταν η ώρα είναι 11 παρά 10 και είναι απέξω. Και φυσικά όταν έρχεται στο
  επόμενο Συμβούλιο και παθαίνουν όλοι πλάκα, γιατί εκεί που έπρεπε να πει αυτό που λέμε..
  συγνώμη, την προηγούμενη φορά καθυστέρησα γιατί.. γιατί καθυστέρησα… ζήτησε και είπε ότι είναι
  141
  πολύ δυσαρεστημένη. Και φυσικά όταν της είπα ότι έπρεπε.. αν το ακούσατε μου επέβαλε τις
  απαντήσεις, και της λέω, δεν το είπατε καλά, δεν το είπατε σωστά, όχι δυσαρεστημένη, θα έπρεπε
  να ζητήσετε συγνώμη από όλους που ήτανε εδώ, σ’ αυτή τη συνάντηση. Αυτό είναι το γενικό
  κλίμα. Για μένα το πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό με τα χρήματα, το οποίο εμείς σαν Συμβούλιο
  δεν μπορούμε κύριοι να το δικαιολογήσουμε, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε πως κάποιος που
  παίρνει αποφάσεις παίρνει κατά βούληση χρήματα εκτός διαδικασιών. Το αν τα επιστρέφει μετά
  από 2 μήνες όσοι είναι στον δημόσιο τομέα και πιστεύω αυτοί που είναι στον ιδιωτικό το έχετε
  ακούσει, ότι ούτε ένα δευτερόλεπτο ούτε ένα σεντ δεν πρέπει να λείπει από ταμείο. Όχι να
  παίρνεται χωρίς διαδικασίες ή με παράπλευρες διαδικασίες. Αυτό από μόνο του φανταστείτε το.
  Και τι θα κάνουμε εμείς; Τι κάναμε λοιπόν που ήρθε κάποιος και αποκαλύφθηκε αυτό το θέμα;
  Ουσιαστικά οι υπάλληλοι το έφεραν το θέμα. Δεν το ξέραμε. Γιατί οι υπογραφές της μισθοδοσίας
  μήπως νομίζετε ότι κάθε μισθοδοσία κάθεται ο Πρόεδρος που υπογράφει και κοιτάει πόσο έχει
  πάρει και λέει.. Κωστούρος πόσο είναι; αυτό είναι 1.150.. εκείνο… φυσικά και υπογράφω όταν
  έρχονται από το λογιστήριο. Αυτό όμως είναι μέγα θέμα και μάλιστα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., την
  πολυβασανισμένη, την πολύπαθη, την πολύ δυσφημισμένη, δεν παίρνονται χρήματα εκτός
  διαδικασιών και να γυρνάνε 2 μήνες μετά. Ανάγκες έχουν όλοι και τις μεγαλύτερες από όλους
  ανάγκες τις έχουνε αυτοί που μας χρωστάνε εδώ. Να ξέρουμε τι γίνεται.
  Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις άδειες, πιστεύω καταλάβατε, δεν ακούστηκε τίποτα, και όλοι
  γνωρίζουν, φεύγει όποτε θέλει, έρχεται όποτε θέλει, λογαριασμό δεν δίνει πουθενά, ακόμα και στις
  διαδικασίες.
  Για την Οικονομική Επιτροπή στην Αθήνα, την προηγούμενη μέρα στις 3:30 μου ήρθε email
  το οποίο έλεγε ότι θέλει άδεια, όχι, χειρόγραφο μου ήρθε σ’ αυτό, ότι θέλει να πάει στην
  Οικονομική Επιτροπή. Η απάντησή μου ήταν…. επειδή είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής…
  αν είναι έκτακτη η Οικονομική Επιτροπή της άλλης μέρας, μου είπε, όχι. Λέω, έχει πρόσκληση 5
  ημερών, ναι. Γιατί τώρα; Να μου το εξηγήσεις. Και μου έστειλε ότι εκ παραδρομής ξεχάστηκε στο
  γραφείο της γραμματέως, ημέρα Πέμπτη. Η γραμματέας έλειπε από τη Δευτέρα. Αν δεν ξέρει τον
  τρόπο να προωθήσει η Διευθύντρια στον Πρόεδρο ένα χαρτί, ένα αίτημα δικό της, τότε
  καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε.
  Σε ό,τι αφορά τη Λάρισα, την προηγούμενη μέρα, στις 3:10, και μπορώ να σας τα διαβάσω
  και από τα email τα σχετικά, μου έστειλε email στο οποίο έλεγε ότι.. θα φύγουμε πρωί για να
  πάρουμε το αυτοκίνητο και θα πάμε στη Λάρισα. Και τα έξοδα, της επιχείρησης. Η απάντησή μου
  ήταν, ότι χωρίς απόφαση Δ.Σ. το οποίο θα δικαιολογεί τα έξοδά σας στη Λάρισα και με 15 ώρες
  πριν αίτημα μπορείτε να πάτε μόνο με κανονική άδεια και με δικά σας έξοδα. Αυτές ήταν οι
  απαντήσεις μου.
  Πολύ καιρό πριν της έχει γίνει γνωστό, το αναφέρει και στα πρακτικά της 18-12 ου, ότι όλα
  αυτά θα γίνονται με χαρτιά. Καμία στιγμή δεν έγινε κάτι τέτοιο και τελειώνει εκεί.
  151
  Από κει και πέρα, υπάρχουνε 4 υποθέσεις στις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δικαστεί ερήμην
  γιατί δεν έχουν προωθηθεί χαρτιά. Αυτά όλα αν τα προσθέσεις σε πράγματα που έρχονται από το
  παρελθόν, το τελευταίο πράγμα που μπορείς να πεις είναι ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση (…). Το
  τελευταίο πράγμα.
  Κοιτάξαμε τις ποινές. Οι ποινές είναι ή τρίμηνη παύση ή απόλυση. Εγώ θα πω σε σας το εξής, όταν
  η Διευθύντρια της επιχείρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όπως την ξέρετε στο Ναύπλιο και στα περίχωρα,
  από το Διοικητικό Συμβούλιο πιαστεί, διαπιστωθεί, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, ότι πήρε
  χρήματα χωρίς διαδικασίες από το ταμείο και τα ξαναέβαλε, δεν παίζει ρόλο, για μένα, γιατί αν
  ήταν νόμιμο γιατί τα ξανάβαλε; Ο προπηλακισμός των υπαλλήλων πού ήτανε; Εμείς ξεκινήσαμε
  προπηλακισμό τώρα τελευταία, προπηλακίζουμε. Γιατί πέρυσι τον Μάιο; Γιατί όχι άδεια αλλά στην
  αρχή δάνειο και μετά διευκόλυνση, όπως έλεγε; Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι τρίμηνη παύση,
  τρίμηνη παύση. Εγώ όμως δεν μπορώ να βγω στον κόσμο έξω, και να πω ότι, ξέρετε τι; εμείς τον
  πιάσαμε και τον χαϊδεύουμε. Αν εσείς πιστεύετε ότι αύριο θα πάει στα δικαστήρια, όντως θα πάει
  στα δικαστήρια γιατί είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό, δεν είμαστε ανέτοιμοι, και ο Εισαγγελέας θα πει, ο
  Δικαστής θα πει ότι έχει άδικο η διοίκηση που είπε ότι η κυρία έπαιρνε τα χρήματα αυτά, που
  αποδεικνύονται με έγγραφα και να ξαναγυρίσει πίσω, εγώ θεωρώ ότι και πάλι είμαι καλυμμένος
  πολιτικά και εσείς μαζί, γιατί το παράπτωμα αυτό όταν το λάβαμε εις γνώσιν μας το τιμωρήσαμε
  όπως έπρεπε. Ούτε μπορώ να βγω στον κόσμο ούτε πουθενά ούτε το βράδυ να κοιμηθώ αν αυτό το
  παράπτωμα δεν έχει τη μέγιστη ποινή. Τίποτα άλλο. Ρωτήστε ό,τι θέλετε…»
  Επίσης αναφέρει :
  «…Μισό λεπτό, ξέχασα ένα σημείο. Βλέπετε πόσες αποφάσεις έχουν παρθεί από το Διοικητικό
  Συμβούλιο και δεν έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή οι υπάλληλοι έρχονται με μια ανακοίνωσή τους να
  πουν ότι εμείς ερχόμαστε στο Συμβούλιο, εσείς μας κοροϊδεύετε και μας λέτε, 24ωρη επιφυλακή,
  γάλατα, αυτό, εκείνο, εκείνο.. και δεν κάνετε τίποτα. Όταν φτάνουμε σε σημείο να πούμε ότι για τις
  γούβες πρέπει να κάνουμε αυτό, όχι, αν μου το έλεγε η κυρία Καλκούνου θα το καταλάβαινα
  απόλυτα γιατί η κυρία Καλκούνου δεν εμπλέκεται απευθείας με την ιστορία που λέγεται
  Δ.Ε.Υ.Α.Ν., έρχεται μία φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Πολύ
  απλά, υπάρχουνε αυτά τα 4 πράγματα. Το ένα είναι, η υλοποίηση των αποφάσεων, το δεύτερο
  είναι, το θέμα των αδειοδοτήσεων, γενικότερα η συμπεριφορά, δεν μιλάμε για αδειοδότηση, έχετε
  καταλάβει ποιος προσβάλει ποιον και ποιος βγάζει γλώσσα σε ποιον; Δηλαδή μην τρελαθούμε.
  Τρίτον, έχει να κάνει με τις υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δικάζεται ερήμην
  και μετά λέει… εγώ το έδωσα στον Ροϊνιώτη, το έδωσα στον Ροϊνιώτη… γιατί το έδωσες στον
  Ροϊνιώτη; Τι είναι ο Ροϊνιώτης να δώσεις κάτι και να πάρεις κάτι και να διακινούμε διαλόγου
  έγγραφα και έγγραφα που κοστίζουνε λεφτά; Ή να λέμε ότι… δεν έχουμε πρωτόκολλο και η
  Διευθύντρια της επιχείρησης λέει ότι… δεν έχουμε πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο δεν λειτουργεί
  161
  καλά. Μπορεί να το πει ο κύριος Γραμματικόπουλος, και να το δημοσιοποιήσει κιόλας, αλλά δεν
  μπορεί να το λέει η Διευθύντρια της επιχείρησης και σαν δική της δικαιολογία για ανεπάρκεια σε
  συγκεκριμένα θέματα.
  Και φυσικά, το κορυφαίο, γι’ αυτό και το άφησα τελευταίο, που έχει να κάνει με τα χρήματα
  αυτά. Τα χρήματα αυτά, αν δηλαδή έλεγε ο ταμίας ότι πήρα ένα ευρώ γιατί το χρειάστηκα και το
  έφερα μετά από ένα μήνα, τι θα λέγαμε; Παιδιά, όποιος έχει ανάγκη περάστε παρακαλώ, ανοίξαμε
  και σας περιμένουμε. Τίποτα άλλο».
  Τα μέλη του Δ.Σ. ακούγοντας τ’ ανωτέρω συζητούν μεταξύ τους, όπως αναφέρεται στα
  απομαγνητοφωνημένα πρακτικά μέχρι που ο λόγος δόθηκε στον κ. Χρήστο Γραμματικόπουλο
  (επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ναυπλιέων) ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει :
  «…Εγώ να πω απλά δυο-τρία πράγματα. Είναι σοβαρή υπόθεση διότι όπως καταλαβαίνετε όταν
  παίρνουμε μία απόφαση, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εγώ άκουσα με πολλή προσοχή, για
  οριστική απόλυση ενός υπαλλήλου, η απόφασή μας είναι πάρα πολύ σοβαρή, το είπε και ο κύριος
  Δήμαρχος, συμφωνώ μαζί του, είναι τρομερά σοβαρή. Όλοι γνωρίζετε, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω
  ανοιχτά, όλοι γνωρίζετε ότι εγώ με την κυρία Μαντά έχω συγκρουστεί άπειρες φορές στο
  παρελθόν. Θα μου πείτε τώρα, τι σημασία έχει για την κουβέντα που κάνουμε τώρα; Έχει σημασία
  διότι τελικά μία σειρά από θέματα βγαίνουν τώρα. Για παράδειγμα, η περίπτωση τότε των
  κλιματιστικών ήταν μία περίπτωση την οποία είχα καταγγείλει, μία περίπτωση η οποία δικαιώθηκε
  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που είχα κάνει τότε την καταγγελία και εν συνεχεία ως δια μαγείας
  η διοίκηση, δεν θα την προσωποποιήσω γιατί δεν θέλω τώρα να ανοίγουμε δουλειές, η διοίκηση
  ξαφνικά στην πορεία τα βρήκε με την κυρία Μαντά και η υπόθεση έσβησε. Αυτή είναι μια
  πραγματικότητα». Ο κ. Γραμματικόπουλος συνεχίζει λέγοντας
  «…Ακούστε με, η Αποκεντρωμένη είχε στείλει χαρτί όπου ζητούσε, το Διοικητικό Συμβούλιο της
  Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να ορίσει ποινή. Έγινε Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και δεν ορίστηκε καμία
  ποινή, αναβλήθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ήμουνα παρών. Αντιλαμβάνεστε την
  απογοήτευση τη δική μου τότε, το έλεγα μέσα μου, δεν υπάρχει τίποτα, λέω, τελικώς, εντάξει.
  Τι είχε γίνει λοιπόν με αυτή την υπόθεση; Εγώ είχα γίνει ο κακός της υπόθεσης, της
  ιστορίας, η κυρία Μαντά πολιτικά με κυνήγαγε παντού και ο Γιώργος ο Τσούρνος, και όλοι οι
  υπόλοιποι σφυρίζανε αδιάφορα, η υπόθεση είχε σβήσει. Εν συνεχεία, θα πάμε στην περίπτωση του
  υδροελέγχου, άλλη περίοδος, δεν έχει καμία σχέση με αυτή την περίοδο ο Δήμαρχος. Ήταν η
  περίοδος που ήταν Δήμαρχος ο κύριος Αναγνωσταράς, κατήγγειλα τότε εγώ πάλι τη διαδικασία
  τότε εκείνης της ανάθεσης, δεν έχει τόση σημασία, ήταν 1.000.000€, εγώ είχα κάποιους λόγους,
  κάποια ορισμένα πράγματα, είχε πάρει μια τεράστια δημοσιότητα το θέμα, έγινε της παλαβής και
  τότε πάλι, και στην πορεία και πάλι η τότε διοίκηση, δια άλλου Δημάρχου, τα ξαναβρήκε πάλι με
  την κυρία Μαντά, πάλι εγώ έμεινα με την απορία. Δεύτερη περίπτωση αυτή.
  171
  Τρίτη περίπτωση. Θυμάται ο κύριος Δήμαρχος, δεν μπορώ να του το καταλογίσω διότι δεν ήρθε ο
  ίδιος σε επαφή άμεση, αλλά είναι ένα γεγονός και αυτό, ότι το δικαστήριο που είχε γίνει ερήμην,
  μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα έρθει εγώ τότε καταγγέλλοντάς το και λέω, Δήμαρχε εδώ είναι
  ένα δικαστήριο. Είναι φανερό ότι δεν το γνώριζε. Το κατάλαβα ότι.. παίζουμε μπάλα αρκετά χρόνια
  και έτσι καταλαβαίνω πότε προσπαθεί να το αποφύγει ή όχι. Εκείνη την ώρα είδα την έκπληξή του,
  λέω, αυτός δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται…..»., ακολουθεί διαλογική συζήτηση . Συνεχίζει ο κ.
  Γραμματικόπουλος μετά από συζήτηση των μελών λέγοντας
  «Και εγώ και ο Τσιόδρας. Λέω, ρε παιδιά, 300.000€ τόσες.. εν τω μεταξύ εμείς το είχαμε μάθει,
  στο δικαστήριο, συμπωματικά πηγαίνοντας στο δικαστήριο για μία άλλη υπόθεση, στους
  διαδρόμους μάθαμε ότι δικάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Μετά ερχόμαστε εδώ, στο Διοικητικό Συμβούλιο
  της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., γίνονται συζητήσεις, τι έγινε το χαρτί, ποιος το έλαβε το χαρτί, το παρέλαβε η
  Μαντά; Το παρέλαβε ο Μαστορίκος; Το παρέλαβε ο ένας, το παρέλαβε ο άλλος, άφαντο το χαρτί,
  πάλι να κινηθεί μια διαδικασία, φώναζα εγώ τότε.. ρε παιδιά, ντροπή, λέω. Γίνεται δικαστήριο,
  προσωπική μας υπόθεση παρακολουθούμε και ξέρουμε πότε γίνεται η δικάσιμος. Καμία ευθύνη δεν
  επιρρίφτηκε σ’ αυτό το θέμα. Και έχει και σε άλλο δικαστήριο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το
  πήραμε πάλι χαμπάρι. Με λίγα λόγια, όλα αυτά.. α, να πω και ένα τελευταίο και τελειώνει η
  παρελθοντολογία, υπόθεση τότε δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, οι αμοιβές της κυρίας Μαντά. Τότε
  συμβαίνει το εξής, ο κύριος Αναγνωσταράς απηυδισμένος πλέον από την κατάσταση η οποία
  επικρατούσε αποφασίζει και την στέλνει στο εξωτερικό. Θα πάει στο εξωτερικό, μου λέει, να
  ησυχάσουμε. Λέω, και ποιος… και άρχισε να μου λέει, θα πάει στο εξωτερικό, δεν αντέχω, μου
  λέει, άλλο. Ωραία, πάει στο εξωτερικό, εν συνεχεία, ο Ανυφαντής τότε, αν δεν κάνω λάθος, την
  υποχρεώνει εντός ή εκτός εισαγωγικών να υπογράψει κάποιο χαρτί, να μη διεκδικήσει τα χρήματα
  εν τη απουσία του στο εξωτερικό. Και καλά έπραξε, εδώ που τα λέμε. Επιστρέφει από το εξωτερικό
  η κυρία Μαντά η οποία πλέον αφού έχει λείψει 1-1,5 χρόνο, τα διδακτορικά της έχει κάνει,
  επιστρέφει και να πάρει και τα χρήματα για ..(Δεν αποδίδεται, μιλάει εκτός μικροφώνου). Γίνεται
  πάλι Διοικητικό Συμβούλιο κύριε Ροϊνιώτη.. ήσασταν παρών, γίνεται Διοικητικό Συμβούλιο, ε,
  λέω, τώρα θα λάμψει η αλήθεια. Πάω πάλι εγώ εκεί πέρα, λέω ορισμένα ζητήματα, θέτουμε τα
  θέματα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, γίνεται της παλαβής μέσα εκεί πέρα, εξηγώ τότε εγώ ότι,
  παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να αποφασίσουμε, δεν μπορεί να πατάει και στις δύο βάρκες, προσέξτε,
  ήταν πολύ έξυπνο διότι το δημόσιο είναι πιο ισχυρό, τον υπάλληλο στον δημόσιο τομέα δεν τον
  καθαρίζεις τόσο εύκολα. Ο ιδιωτικός τομέας όμως έχει άλλες… είναι και συνταξιοδοτικά μέσα,
  είναι πολλά. Λοιπόν, πάλι η ίδια διαδικασία, πάλι χάρις σε εκείνο το Συμβούλιο χάνει το ένα
  δικαστήριο, ουσιαστικά το έχασε εξαιτίας μου, μου το καταλόγιζε αυτό εν συνεχεία, για πάρα πολύ
  καιρό, διότι εγώ αποκάλυψα όλη τη διαδικασία εκείνη, επειδή γνωρίζω αρκετά καλά το καθεστώς
  της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., δεν το έκανα όμως επειδή είχα κάτι προσωπικό με την κυρία Μαντά...,
  181
  Γίνεται λοιπόν και ένα άλλο δικαστήριο που έχει σχέση με τα εργασιακά της και απουσιάζει πάλι η
  Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δια του εκπροσώπου της σε εκείνο το δικαστήριο. Δεν θυμάμαι ποια δίκη ήταν αυτή
  πάλι.
  Απουσίαζε η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από το δικαστήριο αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι με ένα μαγικό
  τρόπο το πράμα κορυφωνότανε και με ένα πάλι μαγικό τρόπο η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση
  πάντα ..(Δεν αποδίδεται, μιλάει εκτός μικροφώνου). Ο αιώνιος χαμένος πολιτικά πλέον, γιατί ηθικά
  εγώ έκανα το χρέος μου, δεν με ενδιέφερε τώρα τι θα γινότανε, ο όντως πολιτικά χαμένος ήμουνα
  εγώ διότι μην ξεχνάτε ότι η κυρία Μαντά πολιτευότανε, η κυρία Μαντά κατέβαινε υποψήφια,
  διαχειριζότανε εδώ εξουσία, όταν διαχειρίζεσαι εξουσία επηρεάζεις κόσμο, όλα αυτά δεν
  χρειάζεται να τα εξηγήσω και η κάθε διοίκηση, κάθε φορά δεν ήθελε να τα σπάει με την κυρία
  Μαντά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και για να κλείσουμε στις τελευταίες εκλογές η κυρία
  Μαντά, είναι γνωστό, ψήφισε εσένα. (απευθύνεται στον Πρόεδρο κ. Κωστούρο). Δεν έχει καμία
  σχέση αυτό τώρα. Δεν το λέω για κάτι να πω, αλλά δείχνει.. ,
  Έγινε πολλές φορές παιδιά και δεν σας το κρύβω ότι μέσα μου λέω, σπάστε πλάκα τώρα, θα δούμε
  πάλι το ίδιο έργο. Θα γίνει μια ολόκληρη ιστορία και στο μέλλον πάλι ξαφνικά θα κλείσει η ρωγμή
  δηλαδή. Βέβαια, δεν μπορώ, δεν είναι σωστό να κάνω δίκην προθέσεων, θα δείξει το μέλλον,
  μπροστά μας είναι.
  Κλείνοντας εγώ θέλω να πω το εξής, εγώ προσωπικά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ
  σοβαρό, η απόλυση ενός υπαλλήλου, σας είπα το ιστορικό για να καταλάβετε ότι είμαι από τους
  ανθρώπους που έχω τις χειρότερες σχέσεις με τη συγκεκριμένη, έναντι όλων των υπολοίπων,
  παρόλα αυτά όμως η οριστική απόλυση ενός εργαζόμενου είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, μπήκανε
  πολλά πράγματα στο τραπέζι, υπάρχουνε πολλά δίκαια εκ μέρους μας, εγώ σε πολλά
  προσυπογράφω και ορισμένες συζητήσεις που λέει ο Δήμαρχος ότι έχουν γίνει, τείνω να πιστέψω
  αυτό που λέει εκείνος ότι έχει γίνει, παρά το άλλο, παρότι δεν ήμουνα παρών, με καλή προαίρεση.
  Όμως η οριστική απόλυση ενός υπαλλήλου θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Έχει νομικές παραμέτρους
  πάρα πολλές, έχουνε μπει τρακόσια πράγματα στο τραπέζι, ουσιαστικά έχει ανοίξει βεντάλια όλη η
  ιστορία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, για να μην πω από τον υδροέλεγχο που
  φτιάξαμε. Θα υπάρξει σίγουρα νομική συνέχεια της υποθέσεως, επομένως δεν μπορώ να φτάσω στο
  σημείο να ψηφίσω οριστική απόλυση υπαλλήλου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα,
  προσωπικά. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές νομικές παραμέτρους τις
  οποίες μπορεί ενδεχομένως ένα άτομο για το οποίο εγώ ο ίδιος έχω κάνει μάχη σε πολλά πράγματα
  που υπήρξε αδιαφανής η σχέση της με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., να αδικώ αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή θεωρώ
  ότι να πας κατευθείαν στην απόφαση να τον απολύσεις, είναι σκληρό. Μπορεί να είναι σωστό, εγώ
  δεν λέω ότι είναι λάθος ή σωστό, όμως θεωρώ ότι δεν είμαστε και δικαστήριο ταυτόχρονα, έτσι;
  για να κρίνουμε ένα σωρό πράγματα. Ο Δήμαρχος ξέρει πολλά πράγματα, εγώ τον καταλαβαίνω
  απόλυτα σε ένα βαθμό που είχε φτάσει και εδώ που φτάνει, όμως γι’ αυτό το λόγο εγώ θα ψηφίσω
  191
  λευκό, ξεκαθαρίζω και γιατί ψηφίζω λευκό, λευκό ως προς την απόφαση αυτή περί οριστικής
  απόλυσης. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μπλεγμένο νομικά, έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα με τα
  οποία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να τιμωρηθεί, αλλά να ζητάς οριστική απόλυση ενός
  υπαλλήλου μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας είναι δύσκολο πράγμα, είναι βαρύ πράγμα. Το
  καταλαβαίνετε όλοι αυτό. Αυτά είχα να πω».
  Μετά από μακρά και διαλογική συζήτηση, και αφού δόθηκαν εξηγήσεις στο Σώμα τόσο από τον
  Πρόεδρο όσο και από τον παρευρισκόμενο δικηγόρο κ. Ροϊνιώτη (φαίνεται στη σχετική
  απομαγνητοφώνηση), θέτει ο πρόεδρος προς ψηφοφορία το θέμα της εισηγήσεώς του .
  Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν πλειοψηφικά (λευκό ο κ. Χρήστος Γραμματικόπουλος)

  Αριθμός Απόφασης :71
  Την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσης της κ. Αννας Μαντά με μονομερή
  καταγγελία της εργασιακής της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Οργανισμού
  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
  Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
  Κωστούρος Δημήτριος
  Λυκομήτρος Αλέξανδρο

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόλυση της Αννας Μαντά από την ΔΕΥΑΝ- Τι λένε τα πρακτικά Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top