728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

  1966 και Ή άναβίωσις του Συλλόγου Κρανιδιωτών

  Εδώ προφανώς δεν χρειάζονται πολλά λόγια αρκεί το κείμενο που δημοσιεύεται στην Αργολική Φωνή και έχει ως εξής: ΚΡΑΝΙΔΙΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου 1966. .
  Είς τήν πόλιν μας έφθασε τήν 27ην π.μ. ό άρτισύστατος έν Πειραιεΐ καί Αθηήναις Σύλλογος Κρανιδιωτών «Ό "Αγιος Έλισσαΐος», μέ δλα σχεδόν, άνω των 80 μελών του, άμφοτέρων των φύλων καί μέ έπικεφαλής τό νέον του Διοικητικόν Συμδούλιον, υπό Πρόεδρον τόν κ. Ιωάννην Κυρπάκην.

  ‘Ο Σύλλογος τήν άλλην ημέραν Κυριακήν 28ην Ιδιου μηνάς, προσήλθεν έν σώματι και υπό τήν σημαίαν του είς τόν Ιερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοί Σωτήρος, όπου έκκλησιάσθη και παρηκολούθησε τήν θείαν λειτουργίαν μετ’ άρτοκλοοσίας, έξ ής τελετής άπεκόμισε άρίστας εντυπώσεις και έ¬μειναν όλοι τους άπολύτως ευχάριστημένοι.
  Τόν σύλλογον, έτίιμησε διά τής παρουσίας του, είς τήν τελετήν, καί ό Δήμαρχός μας κ. Άναστ. Γκιώνης, μετά τής κυρίας του, ό όποιος συμπαρεστάθη και προσέφερεν εις αυτόν πάσαν έξυπηρέτησιν και δραστηριότητα.
  Μετά τήν ’Εκκλησίαν, ό Σύλλογος προσήλθεν είς τό παρά τήν Κεντρικήν πλατείαν ‘Ηρώον τών Πεσόντων όπου κοιτέθεσε στέφανον καί ύστερον δλα του τά μέλη διεσπάρησοιν καί έφίλοξενήθησαν παρά τών έδώ συγγενών των καί φίλων, παρά τών όποιων έτυχον θερμής υπόδοχής καί εύγενους περιποιήσεως προς άκραν τους ίκανοποίησιν.
  Διά πρώτην φοράν έσημειώθη εις τόν τόπον ,μας ή κίνησις αυτή καί μέ χαράν μας βλέπομεν άναγεννώμενον έκ τής τέφρας του τόν Σύλλογον Κρανιδιωτών «'Ο "Αγιος Έλισσαΐος», Από τήν έμπνευσιμένην δραστηριότητα του φιλοτίμου τέκνου τής πατρίδος μας καί έπαξίου Προέδρου του Δ. Σ. κ. Ίωάννου Κυριακή, οί οραματισμοί καί αί προσπάθειαι του όποιου άποβλέπουν ύπέρ τών συμφερόντων τής προόδου τής γενετείρας των. Πολλά τά καλά καί ωφέλιμα έχουν νά προκόψουν άπό ένα τέτοιον πυ¬ρήνα καί στυλό δότην τής ποιτρίδος μας, άξιομί,μητα παραδείγμοοτα πα¬ρομοίων Συλλόγων, τών όποιων έχομεν ούκ όλίγα, πού άπεδείχθησοιν πρα γματικοι ύποστηρικταί καί εύεργέται τής γενετείρας των. Ευρίσκεται βέβαια ό άναγεννώμενος αύτός πα¬τριωτικός μας Σύλλογος είς τά πρώτα του δήμιχτα καί κάμει τήν έμφάνισίν του, κάπως δειλά - δειλά, καί διά τούτο θά πρέπει νά τύχη πάσης ήθικής καί ολικής υποστηρίξεως καί συνδρομής, προς τελείαv του όργάνωσιν κάί έπιτέλεσιν του προγράμματος του.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: 1966 και Ή άναβίωσις του Συλλόγου Κρανιδιωτών Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top