728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

  Με 13 εγκρίσεις μελετών αύριο το Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου

  Παρακαλείσθε, σύμφωνα με της διατάξεις  του άρθρου 95 παρ.4 και 96 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε , στις 22.07.2015, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα    19:00  , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 1ο Εγκριση ανάθεσης μελέτης : «Οριστική μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Ε. Ασίνης»
  ΘΕΜΑ 2ο Εγκριση  της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή γεφυριού στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Ασίνης – Τολού».
  ΘΕΜΑ 3ο Εγκριση  της μελέτης 33/2015 για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου για τους αγροτικούς δρόμους στην Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας».
  ΘΕΜΑ 4ο Εγκριση της μελέτης 32/2015 για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου για τους αγροτικούς δρόμους στην Δ.Ε. Μιδέας».
  ΘΕΜΑ 5ο Εγκριση της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης κτιρίου παλαιών σφαγείων»
  ΘΕΜΑ 6Ο Εγκριση ανάθεσης μελέτης : «Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεμάτων Δ.Ε. Ασίνης»
  ΘΕΜΑ 7ο Περί κοπής δένδρου στις Παλιές Εργατικές Κατοικίες Ναυπλίου.
  ΘΕΜΑ 8ο Εγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Βελτίωση αύλειου χώρου δημοτικών σχολείων Αρίας, Πρόνοιας και Κούρτη»
  ΘΕΜΑ 9ο Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Συντήρηση υφιστάμενων πλακοστρώσεων 2014»
  ΘΕΜΑ 10ο Κλήρωση για την ανάδειξη μελών συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
  ΘΕΜΑ 11ο Εγκριση μελέτης και εκτέλεσης έργου : «Επισκευή υπαίθριου θεάτρου στο Τ.Δ. Αγίου Ανδριανού».
  ΘΕΜΑ 12ο Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδών πυρόπληκτων περιοχών : α) Μιδέας –Αμυγδαλίτσας, β) Αμαριανού Αραχναίου.
  ΘΕΜΑ 13ο Εγκριση και παραλαβή της μελέτης : «Η/Μ εγκαταστάσεις του παιδικού-βρεφονηπιακού σταθμού Εργατικών Κατοικιών»
  ΘΕΜΑ 14ο Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. και  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδ. Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας»
  ΘΕΜΑ 15ο Εγκριση 2ου Α.Π.Ε.  και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κων/νου, Κιλκίς, Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης».
  ΘΕΜΑ 16ο Εγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Διαρρυθμίσεις και επισκευές στο 2Ο Γυμνάσιο Ναυπλίου»
  ΘΕΜΑ 17ο Εγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση λυομένων  αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ναυπλιέων»
  ΘΕΜΑ 18ο Εγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: « Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων»
  ΘΕΜΑ  19ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μπινιάρη Ιωάννη του Μαρίνου.
  ΘΕΜΑ 20ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δημάκη Ανδριανό του Βασιλείου.
  ΘΕΜΑ 21ο Επί της 92/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. με τίτλο: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. οικονομικού έτους 2015».
  ΘΕΜΑ 22ο Επί της 84/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. με τίτλο : «Εγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού τέλους χρήσης 2013 του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.».
  ΘΕΜΑ 23ο Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων του κ. Μπούνου Ευάγγελου του Χρήστου, στην οδό Μπουμπουλίνας 18 , στην Δ.Κ. Τολού – Δ.Ε. Ασίνης.
  ΘΕΜΑ 24ο Καθορισμός πλάτους και τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μώρου, εντός ορίων οικισμού Άριας Ναυπλίου.
  ΘΕΜΑ 25ο Περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
  ΘΕΜΑ 26ο Τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών  οριζοντίου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Ναυπλιέων για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ»  .
  ΘΕΜΑ 27ο Εκ νέου ορισμός τακτικού  μέλους του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων»  .
  ΘΕΜΑ 28ο Εκ νέου ορισμός τακτικού μέλους του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού , Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέων» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.)
  ΘΕΜΑ 29ο Εγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων έτους 2015 για το Δήμο Ναυπλιέων και τα Ν.Π.Δ.Δ. του με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  ΘΕΜΑ 30ο Εγκριση μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός οικισμού Λευκακίων
  ΘΕΜΑ 31ο Περί  χορήγησης άδειας αντικατάστασης  πλακών  σε κοινόχρηστο χώρο από ιδιώτη
  ΘΕΜΑ 32ο Επί αιτήσεως Διδούς Αντωνοπούλου – Κρασσά περί χώρου στάθμευσης οχήματος.
  ΘΕΜΑ 33ο Τοποθέτηση  φωτεινής σηματοδότησης  με κίτρινη αναλάμπουσα ένδειξη (σηματοδότης παλλόμενου τύπου) και ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας ) επί ανώνυμης δημοτικής οδού εντός ορίων οικισμού Νέας Τίρυνθας .
  ΘΕΜΑ 34ο Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη διασταύρωση των οδών Εφέσσου  και Τραπεζούντος ,εντός σχεδίου πόλεως Ναυπλίου.
  ΘΕΜΑ 35ο Περί εγκατάστασης  κατασκευής ιστού για την τοποθέτηση μηχανήματος προβολής στο χώρο της πλατείας Συντάγματος
  ΘΕΜΑ 36ο Επί εισήγησης της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας  για την αλλαγή χώρου Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
  ΘΕΜΑ 37ο Περί έγκρισης της μελέτης για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 14κ.μ. καθώς και τρόπου διεξαγωγής αυτής .
  ΘΕΜΑ 38ο Περί εγκρίσεως τμηματικής επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού οικονομικού βοηθήματος.
  ΘΕΜΑ 39ο Περί Ορισμού μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας & Επιλογής ακινήτων προς μίσθωση για στέγαση Σχολικών Μονάδων
  ΘΕΜΑ 40ο Περί συμμετοχής σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων» με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο γεύσεων Ελλήνων εκλεκτών»
  ΘΕΜΑ 41Ο Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών
  ΘΕΜΑ 42ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
  ΘΕΜΑ 43ο   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Με 13 εγκρίσεις μελετών αύριο το Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top