728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

  E-τακτοποίηση αυθαιρέτων από το Σάββατο

  Από το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011, ξεκινάει επίσημα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων για τη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών του Νόμου 4014/2011. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω μηχανικού, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.Το ΥΠΕΚΑ έχει προβεί στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών από τους πολίτες που θα ανταποκριθούν, παρέχοντας επίσης όλες τις
  πληροφορίες και τα στοιχεία που θα καθοδηγήσουν και θα διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες. Το υπουργείο ανέπτυξε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών με τη συμβολή του ΤΕΕ. Η καταβολή τόσο του τέλους υπαγωγής όσο και του προστίμου θα γίνεται αποκλειστικά στις Τράπεζες. Η διαδικασία που επελέγη αποτελεί τομή για τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα για ένα τόσο σημαντικό και πολύπλοκο θέμα, αυτό της αυθαίρετης δόμησης, με τρόπο που δεν ταλαιπωρεί τον πολίτη και το μηχανικό, δεν εκθέτει τις υπηρεσίες σε αδυναμία ανταπόκρισης, δημιουργεί για πρώτη φορά στην χώρα ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατασκευών, προστατεύει από φαινόμενα αδιαφάνειας και ορίζει σχέση εμπιστοσύνης Κράτους-Πολίτη. Η διαδικασία που ακολουθείται 1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό για τον έλεγχο κατ’ αρχάς της κατασκευής του, καθώς με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4014/2011 τα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με την βεβαίωση μηχανικού ότι δεν περιλαμβάνει κατασκευή με πολεοδομική παράβαση ή ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Εφόσον ο πολίτης αποφασίσει την ένταξη του ακινήτου του στη ρύθμιση ο μηχανικός αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αίτησης καθώς ο αριθμός μητρώου μηχανικού του ΤΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». 2. Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί. 3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται εντός του έτους. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. 5. Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου. Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης,για λόγους μεταβίβασης, κλπ, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρις τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…» Υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους. Το ΥΠΕΚΑ έχει μεριμνήσει ώστε με την έναρξη της ρύθμισης να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό σύστημα στις Κεντρικές Σελίδες του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ, καθώς και σύνδεση με τη σελίδα της εφαρμογής. Επιπλέον θα υπάρχουν αναρτημένα στις ιστοσελίδες: τηλέφωνα εξυπηρέτησης, ο Νόμος 4014/2011, παραδείγματα υπολογισμού του προστίμου, εγχειρίδιο οδηγιών, video καθοδήγησης με όλα τα στάδια, τυποποιημένες Υπ. Δηλώσεις- Βεβαιώσεις για όλα τα θέματα και βασικές «ερωτήσεις και απαντήσεις». Τέλος, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των μηχανικών δημιουργείται και θα λειτουργεί από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και για το επόμενο δίμηνο Κέντρο Εξυπηρέτησης στο ΥΠΕΚΑ με τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα δέχεται ερωτήματα και επισκέψεις από τις 8:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. Αντίστοιχα το ΤΕΕ διοργανώνει μετά από ανάθεση του Υπουργείου ειδικό “Help Desk”. Επικοινωνία Για τον Πολίτη (από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τηλέφωνα: 213 15 15 729 213 15 15 733 213 15 15 737 210 64 53 961 1522 Για το Μηχανικό (από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 32 91 206 Φαξ: 210 32 91 623 Ιστοσελίδα: www.tee.gr Email: [email protected] Οφέλη Με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιτυγχάνεται: * Η συλλογή δεδομένων αντί εγγράφων που απαιτούν επεξεργασία. * Η αποφυγή της αναμονής για τους πολίτες και τους μηχανικούς στα πολεοδομικά γραφεία. * Διαφάνεια με δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε κεντρικό επίπεδο. * Ο πολίτης θα έχει πλήρη εικόνα των δηλώσεων που τον αφορούν και των πληρωμών που εκκρεμούν ή έχουν υλοποιηθεί. * Χωροθέτηση των γεωτεμαχίων με τις αυθαίρετες κατασκευές με συντεταγμένες, ώστε η αποτύπωση της κατάστασης να διευκολύνει την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και να δημιουργείται βάση δεδομένων με αξιοποίησή τους για τη χάραξη οικιστικής πολιτικής. Παραδείγματα υπολογισμού προστίμου N4014/2011 Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΚΤΟΣ σχεδίου Παράδειγμα 1: Αʼ κατοικία με οικοδομική άδεια 100τμ, με επιτρεπόμενη δόμηση 200τμ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ ημιυπαίθριος που μετετράπη σε δωμάτιο και γ) 40τμ εξώστες ή ασκεπείς υπαίθριοι χώροι (veranda). Καταβολή παράβολου (για 60τμ αʼκατοικίας) 500 ευρώ. Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν4014/2011, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα α), β) και γ) σε διάστημα τριών (3) ετών, καθʼ ότι οι υπερβάσεις (παράγραφος 3, άρθρο 22, Ν.1577/1985) είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί δόμησης εκτός σχεδίου. Συνολική οφειλή: παράβολο 500 ευρώ Παράδειγμα 2: Βʼ κατοικία με οικοδομική άδεια 200τμ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ υπόγειου χώρου που έγινε κύριος (και δεν έχει δηλωθεί στον 3843/2010) και γ) 50τμ πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου (ασκεπής veranda), σε ΤΖ 800 ευρώ. Καταβολή παράβολου (για 60τμ βʼκατοικίας) 1000 ευρώ. Ειδικό πρόστιμο: α) Δωμάτιο: 40τμ Χ 800 ευρώ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβασης δόμησης <50%) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000 ευρώ) = 4.080 ευρώ β) Υπόγειο: 20τμ Χ 0,5 (βοηθητικός χώρος) Χ 800 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβασης δόμησης <50%) Χ 1,4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000 ευρώ) = 1.428 ευρώ γ) Πλακόστρωτη βεράντα: 40τμ. πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισμού 12.000) 12.000/5.000=2.4 =>3 παραβάσεις =>1.500 ευρώ Συνολική οφειλή: παράβολο 1000 ευρώ και ειδικό πρόστιμο 7.008 ευρώ (-παράβολο) = 6.008 ευρώ (εφάπαξ εξόφληση = 7.008 ευρώ -20% = 5.606,40 ευρώ) Παράδειγμα 3: Μη νόμιμη κατασκευή 18τμ που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24. Συνολική οφειλή: Κατʼ αποκοπή εφάπαξ πρόστιμο 1.500 ευρώ Παράδειγμα 4: Βʼ κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια 120τμ, σε ΤΖ 1100 ευρώ: α. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, τότε καταβάλλεται μόνο το παράβολο των 2000 ευρώ και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει οικοδομική άδεια σε τρία έτη. β. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο: Καταβολή παραβόλου: 2000 ευρώ Ειδικό πρόστιμο: 120τμ Χ 1100 ευρώ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000 ευρώ) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 40.392 ευρώ Συνολική οφειλή: παράβολο 2000 ευρώ και ειδικό πρόστιμο 40.392 ευρώ (-παράβολο) = 38.392 ευρώ (εφάπαξ εξόφληση = 40.392 ευρώ -20% = 32.313,60 ευρώ) Επιπλέον, προβλέπεται η διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 1.γ. του Ν4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας. Παράδειγμα 5: Βʼ κατοικία α) 90τμ χωρίς οικοδομική άδεια, σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο, β) επιπλέον BBQ και γ) 20τμ πέργολα που είναι σε ζώνη αιγιαλού, σε ΤΖ 650 ευρώ. Καταβολή παραβόλου: 1000 ευρώ Ειδικό πρόστιμο: α) δόμηση: 90τμ Χ 650 ευρώ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000 ευρώ) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 14.917,50 ευρώ β) BBQ: (αναλυτικός <5000 ευρώ) = 1 παράβαση => 500 ευρώ γ) Η πέργολα δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση και παραμένει άμεσα κατεδαφιστέα. Συνολική οφειλή: παράβολο 1000 ευρώ και ειδικό πρόστιμο 14.917,50 ευρώ (-παράβολο) = 13.917,50 ευρώ (εφάπαξ εξόφληση = 14.917,50 ευρώ -20% = 11.934 ευρώ) Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΝΤΟΣ σχεδίου Παράδειγμα 1: Αʼ κατοικία με οικοδομική άδεια, οριζόντια ιδιοκτησία 100τμ, όπου έγινε υπέρβαση δόμησης 30τμ, σε ΤΖ 1500 ευρώ α. Εάν είναι νομιμοποιήσιμο (αρθ.22 παρ.3 του Ν. 1577/85), τότε καταβάλλεται παράβολο των 500 ευρώ και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει άδεια νομιμοποίησης μέσα σε τρία (3) έτη. β. Εάν δεν είναι νομιμοποιήσιμο: Καταβολή παραβόλου: 500 ευρώ Ειδικό πρόστιμο: 30τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (αʼ κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) = 2.700 ευρώ Συνολική οφειλή: παράβολο 500 ευρώ και ειδικό πρόστιμο 2.700 ευρώ (-παράβολο) = 2.200 ευρώ (εφάπαξ εξόφληση = 2200 ευρώ -20% = 2.160 ευρώ) Παράδειγμα 2: Βʼκατοικία με οικοδομική άδεια 150τμ που επεκτάθηκε κατά 60τμ στο δώμα (επιπλέον όροφος) αποδεδειγμένα το 1995, καθ΄υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περιοχής σε ΤΖ 1500 ευρώ. Καταβολή παραβόλου: 1000 ευρώ Ειδικό πρόστιμο: 60τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000 ευρώ) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) Χ 1,4 (υπέρβαση υψους>20%) Χ 0,8 (παλαιότητα) = 9.072 ευρώ Συνολική οφειλή: παράβολο 1000 ευρώ και ειδικό πρόστιμο 9.072 (-παράβολο) = 8.072 ευρώ (εφάπαξ εξόφληση = 9.072 -20% = 7.257,60 ευρώ) Παράδειγμα 3: Αʼ κατοικία με οικοδομική άδεια για 200τμ, με επέκταση κατʼ υπέρβαση της άδειας α) στην πρασιά 20τμ (έχοντας βγει εκτός οικοδομικής γραμμής κατά 2μ, ενώ η πρασιά είναι 4μ.) με πρόχειρη, αναδιπλούμενη κατασκευή και β) 2 επεκτάσεις (έχοντας καταλάβει πάνω από το 20% της απόστασης Δ) και στις 2 πλευρές του κτιρίου, 110τμ έκαστη, σε ΤΖ 1500 ευρώ. Καταβολή παραβόλου: (>200τμ αʼ κατοικία) 2.000 ευρώ Ειδικό πρόστιμο: α) 20τμ εντός πρασιάς: 20τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (αʼκατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης) Χ 1,8 (υπέρβαση στο προκήπιο >20%) = 3.240 ευρώ Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 9, περί πρόχειρων κατασκευών. β) 2Χ110τμ εντός Δ: 220τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (αʼκατοικία) Χ 1,6 (υπέρβαση δόμησης 100-200%) Χ 1,4 (υπέρβαση στο Δ >20%) = 44.352 ευρώ Συνολική οφειλή: παράβολο 2.000 ευρώ και ειδικό πρόστιμο 47.592 ευρώ (-παράβολο) = 45.592 ευρώ (εφάπαξ εξόφληση = 47.592 ευρώ -20% = 38.073,60 ευρώ) Πηγή:www.capital.gr
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: E-τακτοποίηση αυθαιρέτων από το Σάββατο Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top