ypaithros.gr

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Αύγουστος 1976 και οι κάτοικοι του Αργους κατά του αυτόματου διαζυγίου

Εδώ μάλλον δεν χρειάζονται λόγια αλλά μόνο το κλίμα της εποχής 40 χρόνια πρίν από την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΦΩΝΗ με τον ακόλουθο τρόπο :Παρά των Προέδρων πολλών σωματείων καί συλλόγων τής πόλης του Αργους, έπιστημονικων, έπαγγελματικών, κοινωνικών, εστάλη προς τον κ. Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τον κ Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, κ.κ.
Ύπουργό Παιδείας, Εθνικής ’Αμύνης καί Δικαιοσύνης, τόν κ. Πρόεδρο τής Βουλής, τούς ’Αρχηγούς τής Άντιπολιτεύσεως καί τους κ.κ. Βουλευτάς Άργολίδος, το κάτωθι τηλεγράφημα:
Αυτόματον διαζύγιον καταργεί Ιερότητα Μυστηρίου γάμου, επιφέρει σεισμικόν κλονισμόν θεσμού οίκογενείας, άνατινάσσει είς τον αέρα κοινωνίαν καί Έθνος μας. Κατάθεσις καί συζήτησις νομοσχεδίου θερινόν τμήμα Βουλής, αποτελεί άνεπίτρεπτον πράξιν καί διχάζει ένότητα Έθνους έν όψει μάλιστα εθνικών κίνδυνων• Παρακαλοΰμεν καί άπαιτοΰμεν μή κατατεθη.