728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

  Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τα προβλήματα που προέκυψαν από την προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2015 σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και από την μη καταβολή της σε μεγάλο αριθμό παραγωγών: Μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

  Στην 1873/11-12-2015 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα προβλήματα που προέκυψαν από την προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2015 σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και από την μη καταβολή της σε μεγάλο αριθμό παραγωγών, απάντησε γραπτώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.


  Το κείμενο της απάντησης του Υπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

  “Με το κλείσιμο της χρονιάς έκλεισαν και παλιές εκκρεμότητες και οφειλές που ταλαιπωρούσαν τους αγρότες ακόμα και από το 2008. Οι πληρωμές (βασική ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, παλιές εκκρεμότητες κλπ) το Δεκέμβριο ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, φτάνοντας το ποσό των 1,7 δις ευρώ περίπου. Έκλεισε ένας κύκλος νοικοκυρέματος των πληρωμών και ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιο της ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα.

  Αναλυτικότερα και όσον αφορά στην καταβολή των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, σημειώνεται ότι το 2015 είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και έτος χορήγησης των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, διαφέρει από τα προηγούμενα έτη, όπου τα δικαιώματα είχαν ήδη χορηγηθεί και η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, ειδικά για το 2015, παρατάθηκε για ένα μήνα και, συγκεκριμένα, έως τις 15-6-2015, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο διαθέσιμος χρόνος ολοκλήρωσης των απαραίτητων μηχανογραφικών και επιτόπιων ελέγχων, προκειμένου να υπολογιστούν εκ νέου και να εκδοθούν τα προσωρινά δικαιώματα.

  Η ανάρτηση της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων (τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων) πραγματοποιήθηκε στις 4-12-2015 για το 94% περίπου των γεωργών, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης. Τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων εκδόθηκε τόσο για τους δικαιούχους του Εθνικού Αποθέματος, όσο και για την πλειοψηφία των γεωργών, περίπου 67%, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα μεταβολών.

  Για ποσοστό περίπου 85% των γεωργών, για τους οποίους εκδόθηκε τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων, ακολούθησε στις 7-12-2015 η καταβολή της 1ης δόσης της βασικής ενίσχυσης, ύψους περίπου 1 δις ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 90% της βασικής ενίσχυσης και υπερβαίνει το 70% το οποίο μπορούσε να καταβληθεί ως προκαταβολή έως τις 30-11-2015.

  Η διαφοροποίηση της μοναδιαίας και της συνολικής αξίας του δικαιώματος που προέκυψε συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2006-2013), οφείλεται στα εξής:

  Στη μείωση του προϋπολογισμού κατά 15%
  Στην κατανομή του εθνικού φακέλου στις 3 περιφέρειες, δίνοντας στους βοσκότοπους του 25%, στις αρόσιμες εκτάσεις το 47%, και στις εκτάσεις δενδρώνων και αμπελώνων το 28%.
  Στην κατανομή δικαιωμάτων για το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων που δηλώθηκαν από τους παραγωγούς για το έτος 2015 και προσδιορίστηκαν μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
  Στο ότι το ποσό της βασικής ενίσχυσης αποτελεί περίπου το 60% της ενιαίας ενίσχυσης, επομένως και στον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ως ποσό μόνο το 55% του συνολικού εθνικού φακέλου.
  Στη σταδιακή μείωση της κοινοτικής χρηματοδότησης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης κατά 7% την περίοδο 2015-2019.

  Όσοι γεωργοί δεν συμπεριελήφθησαν στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης της 7ης Δεκεμβρίου του 2015 λόγω δεσμεύσεων ή δεν τους εκδόθηκε τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, θα συμπεριληφθούν στην χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων, τα οποία θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την άνοιξη του 2016.
  Επίσης, σε όσους γεωργούς δεν ανακοινώθηκε τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων ή δεν συμπεριελήφθησαν στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης της 7ης Δεκεμβρίου του 2015, μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης για τους ακόλουθους λόγους:

  Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά στοιχεία ή μη ταυτοποίηση των γεωργών.
  Γνωστοποίηση ένστασης ή δικαστικής απόφασης, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2014.
  Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργού.
  Ασυμφωνία στον καθορισμό και στην κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια.

  Σύμφωνα με την αριθμ. 133724/18-12-2015 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης, η υποβολή γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με καταληκτική ημερομηνία την 18η Ιανουαρίου του 2016.

  Επίσης, με το αριθμ. 13456/18-12-2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθορίστηκε και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων όσων αφορά στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων και τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Φεβρουαρίου του 2016.

  Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης (ολική/ μερική αποδοχή ή απόρριψη) και των ενστάσεων καταχωρίζεται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του  ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς μέσω της ατομικής πράξης προσδιορισμού των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου του 2016.

  Όσον αφορά στους παραγωγούς για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο ο έλεγχος των αιτημάτων μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης όσο και ο έλεγχος για τον ορισμό του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να τους συμπεριλάβει στην πληρωμή και θα τους ενημερώσει σχετικά με την ολοκλήρωση των ελέγχων, οπότε θα πληρωθούν την ενίσχυση που δικαιούνται με την καταβολή της εκκαθάρισης.

  Επίσης, οι γεωργοί οι οποίοι ξεκίνησαν την γεωργική τους δραστηριότητα το 2014 (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι νέοι γεωργοί του μέτρου 112 του Πυλώνα ΙΙ) δεν είχαν άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προκειμένου το 2015 να χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς, οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση, υπήρχε η δυνατότητα υποβολής αιτήματος μεταβολών και συγκεκριμένα:

  Αίτημα μεταβίβασης δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων με ενοικίαση ή πώληση γης.
  Για τους γεωργούς που κληρονόμησαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης το 2014, προβλεπόταν και η δυνατότητα υποβολής αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης.
  Χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα.

  Σημειώνεται ότι οι νέοι γεωργοί που δεν υπέβαλλαν αίτημα μεταβολών ή το αίτημά τους απορρίφθηκε, ελέγχθησαν στη συνέχεια για το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.

  Δικαιούχοι Δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα είναι:

  Δικαιούχοι της ενίσχυσης του γεωργού νεαρής ηλικίας του Πυλώνα Ι, δηλαδή γεωργοί ηλικίας έως 40 ετών το 2015, οι οποίοι ξεκίνησαν την γεωργική τους δραστηριότητα εντός της τελευταίας πενταετίας 2010-2015.
  Νεοεισερχόμενοι γεωργοί, δηλαδή γεωργοί οι οποίοι ξεκίνησαν την γεωργική τους δραστηριότητα μετά το 2013, ανεξαρτήτου ηλικίας.

  Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των νέων γεωργών οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2015 και χαρακτηρίστηκαν ως ενεργοί γεωργοί το 2015, έλαβαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης είτε από τη Βασική Ενίσχυση, είτε από το Εθνικό Απόθεμα.

  Τέλος επισημαίνεται ότι τη χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα ακολουθήσει η καταβολή των ενισχύσεων για όσους δεν συμπεριελήφθησαν στην 1η πληρωμή, μαζί με την καταβολή της 2ης δόσης της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης, καθώς και με το ποσό που αναλογεί στην πράσινη ενίσχυση”.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τα προβλήματα που προέκυψαν από την προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2015 σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και από την μη καταβολή της σε μεγάλο αριθμό παραγωγών: Μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top