Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 15-01-2016‏

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε  στις 15-01-2016 , ημέρα  Παρασκευή       και ώρα 18:00  στην αίθουσα  συνεδριάσεων    του  Δημοτικού  Καταστήματος    σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   για συζήτηση  και  λήψη απόφασης  επί  του κάτωθι   θέματος    της ημερήσιας διάταξης:1   ΘΕΜΑ
Έγκριση μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Ναυπλίου

2   ΘΕΜΑ
Προέγκριση για την  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε  « Μικτή Επιχείρηση  Αναψυχής-Λιανική Διάθεση Τροφίμων»  με την επωνυμία  Κωστοπούλου Σοφία του Αναστασίου    στην οδό 25ης Μαρτίου 38    στην   Δ.Κ. Ναυπλίου  Δήμου Ναυπλιέων

3   ΘΕΜΑ
Εισήγηση για τη λήψη απόφασης για  χορήγηση ή μη  άδειας χρήσης  λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  για το Κ.Υ.Ε « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ » του Ηλία Κόκορη του  Κωνσταντίνου   που λειτουργεί στην οδό Μπουμπουλίνας 55    στη ΔΚ Ναυπλίου  του Δήμου

4   ΘΕΜΑ
Κανονιστική απόφαση περί της Άδειας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς και περί της Παρατάσεως Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικής στα όρια του  Δήμου Ναυπλιέων

                                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                               της Δημ. Κοιν. Ναυπλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΚΟΣ