Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτιστική Αργολική Πρόταση καλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου (Θέατρο της οδού Ατρέως) στο Άργος (οδός Ατρέως 36Α), την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Έγκριση του νέου προϋπολογισμού και απολογισμός του παλιού
3. Ενημέρωση για τα καινούργια Τμήματα του Συλλόγου
4. Προτάσεις για την παραπέρα πορεία του Συλλόγου
Η παρουσία και οι προτάσεις όλων των μελών
θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογό μας.
Με τιμή
Το ΔΣ