Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση του Γιάννη Γκιόλα για το Δικαστικό Μέγαρο

Σε ανακοίνωση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα αναφέρονται τα εξής:  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιμετώπιση του προβλήματος του σχετιζόμενου με την ηλεκτροδότηση του Δικαστικού Μεγάρου του Ναυπλίου (αλλαγή
μετασχηματιστή μέσης τάσης) και εντός των προσεχών ημερών θα αποκατασταθεί.
Η σχετική δαπάνη καλύφθηκε μετά από αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλισθούν όλες οι ανάγκες και κυρίως αυτές που σχετίζονται και με τη θέρμανση του κτιρίου.