728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

  Θετική η αξιολόγηση των Σχολείων Αγρού

  Μπορεί η εμπειρία να μην ...διδάσκεται σε κανένα σχολείο, ωστόσο οι γνώσεις και η κατάρτιση σε καλές πρακτικές και νέες τεχνολογίες είναι αυτές που προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Στην περίπτωση των αγροτών, ακόμη κι αν κάποιος γαλουχήθηκε στο χωράφι και γνωρίζει εμπειρικά τι χρειάζεται προκειμένου να καλλιεργήσει σωστά το προϊόν που παράγει, η συμμετοχή στα Σχολεία Αγρού αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο "εργαλείο".
  Κι αυτό επειδή, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η μεταδιδακτορική ερευνήτρια από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων ΕΛΓΟ -Δήμητρα, Δρ. Χρυσάνθη Χαρατσάρη, η φοίτηση στα Σχολεία Αγρού κάνει τον αγρότη πιο "σοφό" και άρα πιο έτοιμο να αντεπεξέλθει στις αναποδιές που ίσως του παρουσιαστούν. Τα Σχολεία Αγρού, που αποτελούν ένα νέο μοντέλο μάθησης και δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μάθουν διαδραστικά αλλά κι επί του πρακτέου οτιδήποτε αφορά την καλλιέργεια με την οποία ασχολούνται, εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα -αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- η κ. Χαρατσάρη. Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα Σχολεία Αγρού στηρίζονται στη διάχυση γνώσης από ειδικούς επιστήμονες σε ολιγομελείς ομάδες γεωργών, σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή στο χωράφι. Αυτό που τα διαφοροποιεί από τα συμβατικά μοντέλα γεωργικής εκπαίδευσης είναι η φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό τους. Με απλά λόγια, στα Σχολεία Αγρού δεν αντικαθίσταται απλώς η αίθουσα από το χωράφι, "υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά επίπεδα διάχυσης γνώσης". Τα πρώτα Σχολεία Αγρού ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2015 (και ολοκληρώθηκαν στις 26 Αυγούστου), στα Γεφύρια του Νομού Καρδίτσας, με αντικείμενο την καλλιέργεια βαμβακιού και με τις συμμετοχές των παραγωγών να υπερβαίνουν τις 40. Τον περασμένο μήνα διεξήχθησαν τα Σχολεία Αγρού για παραγωγούς ρυζιού στο Νομό Θεσσαλονίκης, με τις συμμετοχές να διαμορφώνονται σε 35. Ήδη γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερα Σχολεία Αγρού σε διάφορες καλλιέργειες και μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξουν και οι οριστικές αποφάσεις, όπως υπογράμμισε η κ. Χαρατσάρη. Αξιολόγηση των Σχολείων Αγρού από μαθητές & γεωπόνους-εκπαιδευτές Ιδιαίτερα θετικά αξιολόγησαν το μοντέλο των Σχολείων Αγρού οι γεωπόνοι εκπαιδευτές που δίδαξαν και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Χαρατσάρη, εννέα στους δέκα συμφώνησαν ότι στα Σχολεία Αγρού έχουν περισσότερες δυνατότητες επίδειξης όσων περιγράφουν στο μάθημα, ενώ παρόμοιο ποσοστό δήλωσε ότι τα Σχολεία Αγρού μπορούν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά συστήματα γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα γνώσης. Επίσης, οι περισσότεροι γεωπόνοι που συμμετείχαν δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να κατανοήσουν τη φιλοσοφία των Σχολείων Αγρού και να προσαρμοστούν σε αυτή. Αναφορικά με την τεχνική της συμμετοχικής παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε, όλοι συμφώνησαν ότι βοήθησε στην αμεσότερη ενσωμάτωση των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αναζήτησης γνώσης, ενώ διευκόλυνε την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους, παράμετρος που ενθάρρυνε περαιτέρω τη δημιουργία πλαισίων κοινής παραγωγής και αναζήτησης γνώσης. Επιπλέον, ο βαθμός αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων μεταξύ τους παρουσίασε αυξητική τάση στην πορεία των Σχολείων Αγρού και έτσι "διευκολύνθηκε σημαντικά η μεταξύ τους ανταλλαγή γνώσεων, αλλά και η ανάπτυξη θετικού κλίματος μεταξύ των μελών της ομάδας των εκπαιδευόμενων" όπως επισήμανε η κ.Χαρατσάρη. Αυτός ο παράγοντας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διάχυση γνώσης σε κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης ενηλίκων που στηρίζεται σε ομαδικές μεθόδους και τεχνικές, σημείωσε η ίδια. Επίπεδα γνώσης που αποκτήθηκαν στα Σχολεία Αγρού Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μετά τη λήξη των Σχολείων Αγρού, έδειξε ότι οι γεωργοί που συμμετείχαν κέρδισαν γνώσεις σε πολλά εκπαιδευτικά αντικείμενα, σύμφωνα με την κ. Χαρατσάρη. Παράλληλα, από την αξιολόγηση προέκυψε ότι σε θέματα που αφορούν περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις που δεν μπορούν να αποκτηθούν αποκλειστικά μέσω της εμπειρίας (όπως ο τρόπος δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα στάδια ανάπτυξης ασθενειών των φυτών, η βιολογία των ζιζανίων, οι βιολογικοί κύκλοι εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών, κ.λπ.), σημειώθηκαν μεγαλύτερες αυξήσεις του επιπέδου γνώσης. Τρόπος εφαρμογής και οι δυσκολίες των Σχολείων Αγρού Οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στα Σχολεία Αγρού στην Ελλάδα είναι αντί της χρήσης μεμονωμένων εκπαιδευτών, σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση συμμετείχε ομάδα εκπαιδευτών με διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης και η δεύτερη αφορά την ενσωμάτωση σε κάθε ομάδα εκπαιδευτών ενός γεωπόνου με εξειδικευμένες γνώσεις γεωργικής εκπαίδευσης, ώστε να αναλάβει το ρόλο του "διευκολυντή". Ο διευκολυντής "παρακινεί τους εκπαιδευόμενους και τους βοηθά να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ βοηθά τους εκπαιδευτές να αντιληφθούν προβλήματα και να εστιάσουν σε αυτά", σύμφωνα με την κ. Χαρατσάρη. "Εξαλείψαμε κάθε πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων ή προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν στη διάρκεια των μαθημάτων, έχοντας έτοιμες τις λύσεις εάν προέκυπταν", επισήμανε, προσθέτοντας ωστόσο ότι "ένα ζήτημα που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί, ήταν οι έντονες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που συνέπεσαν με την περίοδο λειτουργίας των Σχολείων Αγρού". Όπως εξήγησε, τέτοιου είδους εξελίξεις επηρεάζουν την ψυχολογία και τη διάθεση των συμμετεχόντων (γεωργών και εκπαιδευτών), που είναι κεντρικής σημασίας παράγοντας για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βέβαια, παραδέχθηκε ότι η εμπειρία των πρώτων Σχολείων Αγρού, η παρακίνηση των εκπαιδευόμενων και η ενίσχυση της συνοχής της ομάδας των συμμετεχόντων, συμβάλλουν στην άμβλυνση τέτοιου είδους προβλημάτων.
  Πηγή: www.dikaiologitika.gr

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Θετική η αξιολόγηση των Σχολείων Αγρού Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top