Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Άργους-Μυκηνών, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο”

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο”, τη Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα 18.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών (Καποδιστρίου 9-11).

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Άργους-Μυκηνών. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός του Δήμου Άργους-Μυκηνών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Ενημερωτικά, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα LEADER της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, υποβάλλοντας 4 επενδυτικές προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και 1 δημοσίου, που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 - 2020. 
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και ο Άξονας 4 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, υπολογίζεται σε ~9.500km2 και 144.102 άτομα αντίστοιχα (εξαιρουμένων των αστικών κέντρων της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Άργους και του Ναυπλίου). 
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με τη συνεργασία και τη στήριξη των τοπικών φορέων, το διάστημα αυτό, βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο. 
Πληροφορίες: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ. 27570-22807, Fax. 2757023230, ιστοσελίδα www.parnonas.gr, e-mail: info@parnonas.gr.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
18:00 Προέλευση
18:10 «Οι στόχοι του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την Π.Π. 2014-2020», εισηγητής κος Δημήτριος Καμπόσος, Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
18:30 ¨Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία ένα τοπικό πρόγραμμα στα μέτρα μας», εισηγήτρια κα Αγγελική Μανιταρά, Οικονομολόγος
19:00 «Μαζί στο κατώφλι, της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020), εισηγητής κος Γεώργιος Μπόκος, Μηχανικός Έργων Υποδομής
19:30 Συζητήσεις, Ερωτήσεις, Τοποθετήσεις