Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιδέες που κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τάσος Τζανής κατά την διάρκεια της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αναγνώριση του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Για το θέμα: ¨ Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης, καταρτίζονται για κάθε Περιφέρεια, καταγράφουν και αξιολογούν τη θέση της Περιφέρειας στο Διεθνή & Ευρωπαϊκό χώρο, το ρόλο της σε Εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες.
Με τα ΠΠΧΣΑΑ αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών, Εθνικών & Περιφερειακών πολιτικών & προγραμμάτων στο συγκεκριμένο επίπεδο της Περιφέρειας.
Προσδιορίζονται με προοπτική 15ετίας οι βασικές προτεραιότητες  & οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη.
Τα ΠΠΧΣΑΑ βασίζονται σε μελέτες αξιολόγησης, αναθεώρησης & εξειδίκευσης των που βρίσκονται στην Δ/νση Χωροταξίας & στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Είναι πασιφανές ότι μιλάμε για Στρατηγικό Σχεδιασμό, που αναφέρεται & στους 3 τομείς παραγωγής & όχι στον μικρόκοσμο κάθε επιχείρησης ή συγκεκριμένης μικρής περιοχής ή μόνο σε μία οικονομική δραστηριότητα ή σε ένα μόνο τομέα παραγωγής.
Με βάση την έγκριση από το 2003 του ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου οι παρεμβάσεις & οι δράσεις πρέπει να είναι υπερτοπικού χαρακτήρα, π.χ. στον τουρισμό ακόμα & στην προώθηση & διαφήμιση δεν μπορεί & δεν πρέπει να γίνεται μεμονωμένα από ένα ξενοδοχείο ή μία πόλη. Οι όποιες λοιπόν εκθέσεις ιδεών, με αναφορά εξατομικευμένα  σε εκατοντάδες έργα & δράσεις, χωρίς μάλιστα ιεράρχηση , χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, που μάλιστα στο άκουσμά τους αρέσουν πολύ στις μικρές κοινωνίες που αναφέρονται δεν είναι συμβατές με το πνεύμα, ούτε συμβάλουν τελικά στον σκοπό του ΠΠΧΣΑΑ & εν τέλει στον σωστό σχεδιασμό.
Η έγκριση & η θεσμοθέτηση του ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, έγινε στο ΦΕΚ 1485/Β/10-10-2003. Λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησής του δημιουργήθηκαν νεώτερες του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ  Εθνικές Πολιτικές όπως πχ, ¨ Το Εθνικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό¨ ΦΕΚ 1138/β/2009. Η αναθεώρηση στοιχειοθετείται λόγω καταρχήν παρέλευσης ήδη 12 χρόνων από τη θεσμοθέτησή του & από τις αλλαγές που συντελέστηκαν έκτοτε τόσο στην ΕΕ όσο & στην Ελλάδα. Στην ΕΕ πχ. η  Στρατηγική Ε2020 (αλλαγή των κριτηρίων χρηματοδότησης & αναπτυξιακής διαδικασίας, οι νέοι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών ταμείων με ¨νέου¨ τύπου παρεμβάσεις με την κινητοποίηση & συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων(ΣΔΙΤ).
Στην Ελλάδα πχ. μέχρι το 2008 υπήρχε ανάπτυξη, στη συνέχεια η κρίση που άλλαξε άρδην όλα τα δεδομένα, η θεσμοθέτηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ κλπ.
Στρατηγικές επιλογές προτεραιότητας του ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου.
Υλοποίηση υποδομών Στρατηγικού χαρακτήρα πχ. Οδοί, βελτίωση προσπελασιμότητας, Λιμένας Καλαμάτας, αεροδρόμιο Τρίπολης, ανάπτυξη & βελτίωση σιδηροδρομικών υποδομών.
Εξωστρέφεια
-Ισχυροποίηση του Περιφερειακού ρόλου της Περιφέρειας & δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε Εθνικό &  Διεθνές επίπεδο.
- Ανάδειξή της σε ισχυρό εναλλακτικό συγκοινωνιακό κόμβο στον Μεσογειακό χώρο.
Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών.                                                                  Αξιοποίηση ηλιακού & αιολικού δυναμικού.                                                         Πολυμορφική Τουριστική ανάπτυξη &                                                                                   Προστασία της παραγωγικής γεωργικής γής από μη συμβατές χρήσεις.
ΠΠΧΣΑΑ Τουρισμού
Με βάση το κριτήριο της ευαισθησίας των περιβαλλοντικών κ πολιτιστικών πόρων :
Αναδεικνύει / φροντίζει κ προστατεύει το περιβάλλον κ το τοπίο.
Προωθεί προγράμματα στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ βιολογική γεωργία).
Δημιουργεί υποδομές στήριξης κ προωθεί προγράμματα εκπαίδευσης κ πιστοποίησης.
Δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου των χρήσεων της γης και της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη της αξίας κ την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα διαμορφώνει αυστηρότερους κανόνες για την μορφολογία των νέων κτισμάτων.
Ελέγχει την δυνατότητα επέκτασης ή μη των οικισμών κ φροντίζει για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών με κτίσματα που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό κ ιστορικό ενδιαφέρον.
Αρχαιολογικοί χώροι – μνημεία
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας κ της οργάνωσής τους, εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου , ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους.
Μεριμνά για την ανάδειξη κ συνολική διαχείριση του τοπίου, ώστε να αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση των αρχαιολογικών χώρων κ μνημείων με το ευρύτερο περιβάλλον τους.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σοβαρές , κατά τη γνώμη μου παραλήψεις του Περιφερειακού Πλαισίου, που αφορούν σοβαρότατα ζητήματα για τους 2 Δήμους της Αργολίδας από τους οποίους προέρχομαι & παρακαλώ πολύ να περιληφθούν στην πρότασή μας:
Η πρόταση του Δήμου Επιδαύρου για την ¨ Ανάδειξη της περιοχής του θεάτρου Επιδαύρου¨ & κυρίως την κατασκευή υποδομών για την δυνατότητα πραγματοποίησης  και εν συνεχεία θεσμοθέτησης συνεδρίων Ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσωπική μου πρόταση για αλλαγή του status στο Θέατρο Επιδαύρου, με μετατροπή του σε χώρο ευθύνης & με τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης του Δήμου Επιδαύρου & της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο περιγράφει την Ερμιονίδα ως τουριστικά ανεπτυγμένη δηλ. κεκορεσμένη περιοχή με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση δυνητικών επενδυτών ή & την επέκταση υπαρχουσών επενδύσεων, λόγω μη ύπαρξης κινήτρων & ευεργετικών νόμων. Η περιοχή πρέπει να χαρακτηρίζεται αναπτυσσόμενη τουριστικά. Επίσης εκ παραδρομής  δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η πολύ μεγάλη επένδυση ¨KILLADA HILLS:¨  
Κυρίες κ Κύριοι συνάδελφοι,
τα Περιφερειακό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού κ Αειφόρου ανάπτυξης, διορθωμένο από τα λάθη που εντοπίστηκαν στη σημερινή συζήτηση & συμπληρωμένο από τις παραλήψεις, αποτελεί ένα σύνολο κειμένων κ διαγραμμάτων που θεσμοθετείται κ αξιολογείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κ Ενέργειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., απαραίτητο εργαλείο για την σωστή κ προγραμματισμένη ανάπτυξη & σας παρακαλώ για την υπερψήφισή του.