Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής καθ. Γιάννης Μανιάτης προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου, για την καθυστέρηση στην καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015.
Στο κείμενο της ερώτησής του ο κ. Μανιάτης αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,
Έντονη ανησυχία επικρατεί στους αγρότες παραγωγούς της Αργολίδας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που έχει υπάρξει στην καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
α) Από 30.9.2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1748 της Επιτροπής, σύμφωνα με τον οποίον «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75, παρ. 1, τρίτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013, όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2015, τα Κράτη – Μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 70% όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 και έως 85% όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 67, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013» και 
β) τη σοβαρότητα των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, στους δικαιούχους παραγωγούς της Αργολίδας;
Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι ενημέρωση για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούνται για το έτος 2015, σύμφωνα με τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) 2015-2020;»