Εφημερεύοντα

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της διοίκησης του Επιμελητηρίου

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου  2015 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Κοπή πίττας νέου έτους.
ΘΕΜΑ 2ο:  Ανακοινώσεις- Τρέχοντα θέματα.
ΘΕΜΑ 3ο :Kαθορισμός ορίων ετησίων συνδρομών (ΦΕΚ 3586/31.12.14).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Σύμπραξης του Επιμελητηρίου Αργολίδας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση :Ένταξη νέων 18-28 στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας».
 ΘΕΜΑ 5ο: Ελαιοχρωματισμός κτηρίου Επιμελητηρίου-Έγκριση δαπάνης.